prometalli 3/2022 - Page 40

ILMOITUS

IMPOINVEST TORJUU KULUMISTA MONIPUOLISILLA RATKAISUILLA

TEKSTI : SAMI J . ANTEROINEN
Prosessiteollisuudessa ei voi välttää kulumista , mutta sitä on mahdollista hallita . Oikeilla kulumisentorjuntaratkaisuilla vältetään kulumisesta aiheutuvat , yllättävät ja kalliit tuotantokatkokset . Kotimainen Impoinvest Oy on metallialalla tunnettu toimija , joka tietää konepajojen tarpeet .
Vuonna 1991 perustettu Impoinvest Oy on erikoistunut kulumisen torjuntaan . Yritys tarjoaa kokonaistoimituksena kulumissuojausmateriaalit , asennukset ja suunnittelun prosessiteollisuuden raaka-ainekäsittelyyn .
” Asiakkaat luottavat Impoinvest Oy : n kunnossapidon kokonaisvaltaiseen osaamiseen ja projektinhallintaan ja ovat siksi monesti ulkoistaneet toiminnan yritykselle ”, kertoo tuotepäällikkö Jukka Floor .
” Kunnossapito toimialana vaatii nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta toiminnassa . Me varastoimme laajan kirjon keraamisia materiaaleja sekä panssarilevyjä , jotta voimme reagoida asiakkaiden yllättäviin tarpeisiin nopealla aikataululla .”
Floorin mukaan kunnossapidon kehityksen jarruna on usein ollut vanhat uskomukset ja perinteet , jotka ovat vähintäänkin hidastaneet kehittyneiden ratkaisujen käyttöönottoa .
Kunnossapidon merkitys on kriittinen Huoltoa ja kunnossapitoa suoritetaan vuosihuolloissa ja suurempien seisokkien yhteydessä . Huoltoväli voi vaihdella 1 – 10 vuoteen .
” Hallittu huoltoväli ja kunnossapito yhdessä tuotannon optimoinnin kanssa määräävät kustannustehokkaimmat menetelmät ”, kertoo Floor .
Yrityksen tuotevalikoima kattaa kulutussuojaustuotteet kuten kovahitsatut ja keraamiset kulutuslevyt ja törmäyslevyt , komposiitit , hitsauspinnoitukset , kulutuksenkestävät keraamit , kulumisenkestävät käyrät ja siirtoputket , polyuretaanilevyt , liukupinnat ja valuosat .
” Hyvä yhteistyöverkosto mahdollistaa nopeat reagoinnit asiakastarpeisiin . Toisaalta isommat huollot ja laajemmat korjaukset voidaan jo ennakoida vahvalla kokemuksella eri teollisuuden aloilta ”, tietää Floor .
Terästehtaiden ” luottopakki ” Impoinvest Oy : n hyvä maine ja johdonmukainen toiminta ovat tuoneet yritykselle mm . terästehtaiden kunnossapidon luottamuksen .
” Olemme erikoistuneet kulumisen , korroosion ja iskun kestäviin materiaaleihin teräs- , sementti- , betoni- , prosessi- , kaivos- , ja energiateollisuuden eri tuotantovaiheissa ”, hän listaa .
Toiminta usean päämiehen kanssa mahdollistaa esimerkiksi käytettävien hitsauslisäaineiden ominaisuuksien optimoinnin ja laajan kulumisentorjuntatuotteiden valikoiman , jolloin voidaan valita aina kustannustehokkain menetelmä kulloiseenkin kohteeseen .
” Kulumisenkeston hallinta ja sitä seuraavat huolto- ja korjaustoimenpiteet vaativat materiaaliosaamista ja ymmärrystä asiakkaan käyttökohteen tarpeista . Itse kuluminen ilmiönä on varsin monimutkainen ja siihen vaikuttaa käytössä olevat materiaalit , niiden geometriat , ympäristö- ja käyttöolosuhteet , kosketuspintojen koko sekä suhteellisen liikkeen kinematiikka ”, toteaa Floor .
Isoissa projekteissa kokemus on valttia Laajimmissa korjauksissa / kunnossapitotöissä on yrityksellä ollut mukana 50 – 100 työntekijää , jolloin työn etukäteissuunnitelulla sekä kokemuksella eri kohteista on suuri merkitys .
” Prosessialan yrityksissä tiedostetaan jo varsin hyvin , että kunnossapitoon panostaminen pitää tuottavuutta yllä ,” päättää Floor . n
Esimerkkejä kulumisongelmien ratkaisuista , joita Impoinvest Oy on toteuttanut asiakkaille : 1 . Kalmetall-panssarilevystä tehty ruuvin lehti , reuna hitsattu Corodur 65 OA -täytelangalla
2 . Alumiinioksidivuoraus tärysyöttimeen
Impoinvest Oy , Nuutisarankatu 22 , 33900 Tampere puh . 010 820 7800 , www . impoinvest . com
40 prometalli 3 / 2022