prometalli 3/2014 - Page 40

KUVA: VISUAL COMPONENTS OY Tuotantolinjan 3D graafinen simulaatio tarjoaa jo minuutin suunnittelutyöllä elävän mielikuvan robotin toiminnasta. ROBOTIT ILMAN RAJOJA TEKSTI: JUHANI LEMPIÄINEN / DELTATRON OY Teollisuusrobotit ovat tähän saakka todettu ihmiselle vaarallisiksi ja siksi aidattu häkkeihin aidoilla, jotta sokeat ja tunnottomat laitteet eivät aiheuttaisi onnettomuuksia työalueelle tuleville esineille tai ihmisille. Robotin työalueen aitaaminen on suhteellisen kömpelö ja kalliskin ratkaisu nykyisen joustavan tuotannon aikakautena, kun tuotannon lay-out saattaa muuttua vähän väliä. Turvastandardit edellyttävät kuitenkin turvallista operointia ja niinpä aitaaminen on ollut käypä ratkaisu nykyisille roboteille normaaleilla liikenopeuksilla operoitaessa. Suomen Robotiikkayhdistyksen ryhmämatka Müncheniin ren herkkää ulkoisen voiman tuntoa voidaan hyödyntää esim. Automatica-messuille oli taas jäsenistön suosiossa, matkalaisia robotin liikerataa opetettaessa ja robottikäsivarrella ihmisen oli 34 henkeä. Messut ovat paisuneet kerta toisensa jälkeen, käden liikkeitä mitattaessa virtuaalisissa tuotantoympäristöissä nyt 34 500 automaatioalan ammattilaista yli 100 maasta kytkemällä robotin käsivarsi operaattorin käteen kiinteästi. kokoontui Müncheniin. Suomesta ainoana yrityksenä simulaa- Robotin käsivarteen kohdistuvan ulkoisen voiman mittauk- tio-ohjelmistoja tarjoavalla Visual Components Oy:llä oli oma seen tarjolla olevat tekniikat ovat perinteinen nivelten mootto- messuosasto. rien virran mittaaminen, erillinen 6-akselinen voima/momentti- Messuilla alkoi uusi aika erityisesti robottien voimasäädön anturi robotin työkalulaipassa, ja aito vääntömomentin mittaus osalta. Useilla laitevalmistajilla oli erilaisia ratkaisuja ohja- jokaisessa nivelessä moottorin akselilta. Kaikkia näitä tekniik- usjärjestelmissään robotin käsivarren voimasäädön toteutta- koja oli tarjolla erilaisissa uusissa robottityypeissä. Pisimmälle miseksi. Perinteisen törmäystarkastelun lisäksi robottikäsivar- vietynä tämä teema näyttäytyy saksalaisessa 7-akselisessa 38 prometalli 3/2014