prometalli 2/2022 | Page 32

Vastuu koneiden turvallisuudesta työympäristössä on säädösten mukaan sekä koneiden valmistajilla että koneita käyttävillä työnantajilla . Koneturvallisuuden perustana on kuitenkin koneiden huolellinen suunnittelu ja riskien hallinta teknisten ominaisuuksien ja toimintojen avulla .
” Konevalmistajan vastuulliseen toimintaan kuuluu koneen koko elinkaareen liittyvien riskien tunnistaminen ja minimoiminen . Vastuullinen konevalmistaja opastaa koneen ostajaa , kuinka konetta käytetään turvallisesti , jotta työtapaturmilta vältytään ”, sanoo koneturvallisuusasiantuntija Esa Laine SGS Finland Oy : stä .
SGS on maailman johtava testaus- , tarkastus- , verifiointija sertifiointiyritys . SGS : n maailmanlaajuinen verkosto kattaa yli 2600 toimipaikkaa ja laboratoriota ja työllistää yli 96 000 työntekijää .
Suomessa SGS : n seitsemässä toimipisteessä työskentelee lähes 300 eri alojen asiantuntijaa . SGS tarjoaa riippumattomia palveluja ja asiantuntijalausuntoja sekä auttaa asiakkaita parantamaan tuotteidensa ja palvelujensa laatua , turvallisuutta ja tuottavuutta .
Vastuullisuus edellyttää konkreettisia toimia Koneturvallisuus on tärkeä osa työturvallisuutta . Myös työpaikan toimintakulttuuri ja henkilöstön työskentelytavat ovat erittäin suuressa roolissa . Valmistajan antamien ohjeiden vastainen koneiden käyttäminen saattaa aiheuttaa turhia riskejä , jotka voitaisiin välttää kehittämällä toimintakulttuuria .
” Vastuullisuus , eettisyys , koneturvallisuus ja työturvallisuus kulkevat usein käsi kädessä . Yhden osa-alueen kehittäminen vaikuttaa myönteisesti myös muuhun toimintakulttuuriin ”, sanoo SGS Fimko Oy : n toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija Timo Vepsäläinen .
” Vastuullinen työnantaja luovuttaa työntekijöiden käyttöön vain turvallisia koneita ja laitteita , jotta kukaan ei joudu ottamaan turhia riskejä . Näin voidaan myös välttää tapaturmia ja sairauspoissaoloja ”, Laine jatkaa .
32 prometalli 2 / 2022