prometalli 2/2022 | Page 21

ganisaatioiltamme saaneet tietoa siitä , että joillakin teollisuusasiakkailla voisi olla tarvetta uudenlaiselle varastonhallinnalle ”, sanoo Brandt .
” Yhä useammat hankkeet lähtevät nykyisin liikkeelle asiakkaiden yhteydenottojen pohjalta .
KUVA : FERROMETAL
” Uusilla palveluilla haluamme auttaa asiakkaitamme . Voimme yhdessä automatisoida monia työvaiheita , jotta yrityksille saadaan lisää kilpailukykyä ”, Brandt korostaa .
Tilaa säästyy – asiat nopeutuvat Pilottihankkeen loppuvaiheessa katsotaan , millä tavoin järjestelmää voitaisiin parhaiten hyödyntää tuotannossa .
” Varastoja pystytään ohjaamaan tehokkaasti , kun sensorit valvovat tavaramääriä . Silloin ei tarvitse tilata tavaraa varastoon seisomaan , mutta samalla varmistetaan , että tavara ei lopu kesken ”, Brandt linjaa .
Varastokierrot ja -tasot määritetään asiakkaan kannalta sopiviksi . Samalla varastotilaa säästyy .
Brandtin mukaan nykymaailmassa kannattaa automatisoida kaikki ne toiminnot , jotka ylipäätään voidaan automatisoida .
” Kun tilaukset hoituvat automaattisesti , samalla tilaustapahtumat ja saldot asiakasyrityksen päässä ovat täysin automatisoituja . Vain hyllytyksessä on käsityötä .”
” Tällainen varastonhallintajärjestelmä pysyy pitkään käytössä . Järjestelmän ensimmäisistä piloteista on jo 2,5 vuotta . Käytännössä on havaittu , että systeemi toimii varmasti ja tehokkaasti sekä samalla optimoi elinkaarikustannuksia ”, Brandt kehuu järjestelmää .
2 / 2022 prometalli 21