prometalli 2/2022 | Page 20

KUVA : FERROMETAL

Pilottihankkeilla uudenlaisia varastonhallintajärjestelmiä

Ferrometal toimittaa pientarvikelogistiikkaan kiinnitystarvikkeita , kuten ruuveja , muttereita ja pultteja . Niiden yleisiä käyttäjäryhmiä ovat muun muassa sisälogistiikka ja kokoonpano , rakennustyömaat , asennusfirmat , kiinteistöhuolto sekä valmistava teollisuus .
Työkalu- ja tarviketoimittajana Ferrometal Oy : n erityisiä vahvuuksia ovat automaattiset varastonhallinnan järjestelmät , joita on paljolti kehitetty yhteistyössä pilottiasiakkaiden kanssa .
Esimerkiksi ennakoiva Clever-tilausjärjestelmä tilaa tavarantäydennykset jo ennen kuin tavara on loppunut varastosta . Järjestelmä myös lähettää tilaussignaalit minkä tahansa tavarantoimittajan järjestelmään . Innovatiivinen systeemi hyödyntää keinoälyä ja vapauttaa resursseja .
Automaatiota ja lisäpalveluja Kun älykäs sensori toteaa varastorajan alittuneen , järjestelmä luo ostotilauksen automaattisesti ERP-järjestelmään mobiiliyhteyden kautta . Sitten tavaratäydennys ja hyllytys hoidetaan sovitusti .
” Kun uudelle asiakaskunnalle esitellään teknologian uusia mahdollisuuksia , ensiksi toteutamme pilottihankkeen . Sen avulla voidaan näyttää , millaisia kouriintuntuvia etuja uusi systeemi voi tarjota ”, toimitusjohtaja Mika Brandt toteaa .
Monet asiakkaat haluavatkin katsoa , millä tavoin he itse voivat käyttää uudenlaista järjestelmää . Nyttemmin Ferrometalin CleverBin-järjestelmä on Brandtin mukaan toimitettu jo sadalle yrityksen asiakkaalle .
” Heistä noin 30 – 40 tuli mukaan pilottihankkeesta , joka järjestettiin Suomessa ja Baltiassa .”
” Pilotista oli molemminpuolista hyötyä : asiakas sai järjestelmän , joka vastaa hänen yrityksensä tarpeisiin ja haasteisiin – ja toisaalta me saimme tietoa järjestelmän toimivuudesta . Voimme tältä pohjalta edelleen automatisoida omia järjestelmiämme ja tehostaa supply chain managementiä ”, Brandt kertoo yhteistyön eduista .
Varastonhallinnan pilottihankkeita on käynnistetty myös asiakkailta saadun palautteen perusteella .
” Asiakkaat ovat esittäneet kiinnostusta järjestelmien kehitykseen muun muassa webinaareissa . Lisäksi olemme myyntior­
20 prometalli 2 / 2022