prometalli 2/2022 | Page 16

ONKO TUOTANNOSSA TILANTARVETTA TAI YLIMÄÄRÄISIÄ KONEITA ?
Otamme myyntiin tai välitettäväksi kaikki konepajateollisuuden koneet ja laitteet . Levyntyöstökoneet , lastuavat työstökoneet , CNC ja manuaalikäyttöiset koneet . Otamme myyntiin myös isommat konekannat . Meiltä saa myös konehuollot valtakunnallisesti . Tee hyvät kaupat kanssamme .
Katso uusimmat kohteet verkkosivuiltamme www . endor . fi ENDOR Oy • Vantaa • Since 1989 p . 0400 483 030 Markku Mäenpää markku . maenpaa @ endor . fi
Pathtrace Oy on toimittanut asiakaskohtaisia ratkaisuja NCohjelmointiin yli 30 vuoden ajan . Käytä hyväksesi pitkäaikaista kokemustamme ja valitse NC-ohjelmien tuotantoon Pathtrace Oy : n toimittamat ohjelmistot ja palvelut .
www . cam . fi
Poistoilman tehokas puhdistusprosessi vaatii monivaiheisuutta Monivaiheisen AerOff-prosessin hiukkasmaisten ja varsinkin kaasumaisten epäpuhtauksien sieppausaste on perinteisiin ratkaisuihin verrattuna ylivertainen . Aeroff-prosessista ulos tuleva ilma on aidosti niin puhdasta , että se voidaan palauttaa suoraan takaisin työskentelytilaan . Vaatimukset yleisilmanvaihdon tehokkuudelle tai tehostamiselle pienenevät silloin merkittävästi . Ratkaisu mahdollistaa höyrystyneen lastuamisnesteen palauttamisen takaisin työstöprosessiin , jolloin lastuamisnesteen talteenotolla ja kierrätyksellä saavutetaan merkittäviä ympäristö- ja kustannushyötyjä . Kun epäpuhtaudet ja lämpöja kosteuskuormat eivät leviä hallin työskentelyilmaan , ei ilmastoinnin tehostamiselle ole tarvetta ja energiaa pystytään kohdentamaan tehokkaammin . Kokonaistilanne AerOff -ratkaisun käyttöönoton jälkeen on kuvattu kuvassa 4 . Niin hiukkasmaiset kuin kaasumaisetkin lastuamisnestejäämät ilmassa siepataan kohdepoistolla niiden syntylähteiltään ja epäpuhdas ilma puhdistetaan terveysturvalliseksi ja miellyttäväksi ennen palautusta työtilaan . Puhdistusprosessissa lastuamisnestettä
Kuva 4 . Hallittu kohdepoisto yhdistyneenä tehokkaaseen palautettavan poistoilman puhdistamiseen luo hyvät olosuhteet ja mahdollistaa lastuamisnesteen paremman talteenoton .
saadaan talteen uusiokäyttöön . n
Lähteet :
KTM ( 1987 ): Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu : ilmanjako . KTM sarja D : 145 , Air-Ix Oy , Helsinki 1987 . 66 s + liitteet 5 s .
Työterveyslaitos ( 2009 , 1 ): Metallintyöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio . Tavoitetaso TY-02-2009 . Työterveyslaitos , 9 p . Saatavilla : https :// www . ttl . fi / file-download / download / public / 878
Työterveyslaitos ( 2009,2 ) Suuronen , K : Metalworking fluids – allergens , exposure , and skin and respiratory effects , People and work , Research reports , no 85 , Finnish Institute of Occupational Health , Tampere , 106 p . + 93 p . app .
Työterveyslaitos ( 2016 ): Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta . TSR Loppuraportti Nro 113256 . Saatavilla : s :// urn . fi / URN : ISBN 978-952-261-668-5 ( PDF )
16 prometalli 2 / 2022