prometalli 2/2022 | Page 14

ILMOITUS

LAATUA TYÖSKENTELYOLOSUHTEISIIN JA TYÖSTÖN LOPPUTULOKSEEN

TEKSTI : PIRKKO PIHLAJAMAA , DI , LVI-LEHTORI EMERITA , TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU , KEKSIJÄ , AEROFF OY HANNA PIHLAJARINNE , TKT , TOIMITUSJOHTAJA , AEROFF OY
Mitä tarkempaa työstölaatua tavoitellaan , sitä tärkeämmäksi nousee konepajan olosuhteiden stabiilius . Hallitut kohdepoistoratkaisut yhdessä viisaasti toteutetun yleisilmanvaihdon kanssa ovat oleellinen osa konepajojen työskentelytilojen olosuhdehallintaa . Ne myös edesauttavat kestävän kehityksen mukaista energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelua .
Perinteisillä ilmanvaihto-opeilla ei saavuteta hyviä ja stabiileja sisäilmaolosuhteita – tarvitaan syväosaamista Työstökoneiden vuoto- ja poistoilma kuormittaa tilaa terveydelle haitallisilla epäpuhtauksilla sekä kosteus- ja lämpökuormilla . Tämän vuoksi konepajan hyvän sisäilman ja stabiilien olosuhteiden saavuttaminen ei onnistu pelkillä perinteisillä ilmanvaihto-opeilla . Niiden lisäksi tarvitaan myös yksilöllisten epäpuhtauskuormien huomioon ottamista . Haitalliset epäpuhtaus- , lämpö- ja kosteuskuormat tavoitetasoineen tulee selvittää asiakkaan kanssa yhteisesti sovitulla tarkkuudella . Työstökoneiden vuoto- ja poistoilman käsittelyn hallinta on tällöin avainasemassa .
Perinteisesti tunkkaisuuden välttämisessä on käytetty mahdollisimman tehokasta yleisilmanvaihtoa , mutta valitettavasti hallin ilman vaihtaminen monta kertaa tunnissa johtaa isoon energiankulutukseen . Nousevien energiakustannusten aikana tämä on epäsuotuisaa , eikä kestävän kehityksenkään mukaista . Teollisuusilmastoinnin suunnitteluprosessin alussa on tärkeää tunnistaa ilmanvaihtoa kuormittavat lähteet , tuntea niiden aiheuttama kuormitus ja suunnitella näiden paikallinen hallinta ennen tilan ilmanvaihtoratkaisun suunnittelua . Koska konepajan epäpuhtaudet syntyvät pääosin spesifeissä kohteissa , onkin järkevämpää hoitaa näiden epäpuhtauslähteiden kohdepoisto kuntoon ennen yleisilmanvaihdon tehostamista . Näin toimien voidaan koko hallin ilmanvaihdon tai ilmastoinnin kokoa pienentää . Ilmanlaadun parantumisen lisäksi tämä on kokonaisuuden kannalta energiatehokkaampi ratkaisu .
Työstöprosessin aikana voimakkaasti kuumentunut lastuamisneste kaasuuntuu terveydelle haitalliseksi aerosoliksi . Perinteiset työstökoneisiin hankittavat öljysumuerottimet , vaikka ne olisi varustettu ns . HEPA -suodattimilla, sieppaavat kyllä sumupilvestä pääosan hiukkasista kiinni , mutta aerosolimaiset epäpuhtaudet ja lämpö- ja kosteuskuormat pääsevät niistä läpi työskentelytilaan . Aerosolimaisia epäpuhtauksia ei silmä pysty erottamaan , joten ilma näyttää puhtaalta niistä huolimatta . Voimme kuitenkin havaita ja aistia kaasumaiset epäpuhtaudet hajuna , tunkkaisen lämpimänä ja kosteana ilmana tai jopa tahmaisina pintoina .
Kaasuuntuneet epäpuhtaudet altistavat ikäville terveysongelmille . Lastuamisnesteiden on todettu aiheuttavan erilaisia hengitystieoireita kuten nuhaa , yskää , hengenahdistusta , limanmuodostusta , kroonista bronkiittia , astmaa ja allergista alveoliittia ( Työterveyslaitos 2009 , 2 ). Hengitystieoireita esiin-
14 prometalli 2 / 2022