prometalli 2/2022 | Page 12

Ilmalämpöpumppujen ansiosta konepajan polttoöljyn kulutus putosi marginaalisen pieneksi . työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille niiden tarvitsemia ympäristötunnuslukuja tuotannostaan ”, Lundgren kertoo .
Konepajan keskeisten ympäristömittareiden laskemiseen on laadittu Excel-pohjainen laskentataulukko . Sen avulla konepaja voi laskea esimerkiksi oman toimintansa hiilijalanjäljen vuositasolla , raaka-aineen hukkaosuuden , jätteiden lajitteluasteen tai omilla aurinkopaneeleilla saavutettavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset .
Näitä konepajan ympäristövaikutuksia kuvaavia mittaritietoja voidaan raportoida asiakkaille . Viestinnän tueksi konepajoille on laadittu muokattava ympäristöraporttipohja .
Avuksi on laadittu myös havainnollinen ja selkeä tarkistuslista . Siihen on koottu selkokielisesti keskeiset lainsäädännön asettamat vaatimukset ympäristöasioiden hallinnalle sekä muita resurssiviisaita käytäntöjä . Tarkistuslistoja on laadittu eri teemoista : ympäristöjohtamisesta , hankinnoista , varastoinnista , huollosta ja korjauksesta , materiaali- ja energiatehokkuudesta , kemikaaleista ja jätehuollosta .
KUVA : METALLITYÖ VAINIO
12 prometalli 2 / 2022