prometalli 2/2022 | Page 10

Ympäristövastuullisuudesta on tullut kilpailuetu konepajoille ja usein jopa edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle . Maaliskuussa 2022 päättyneessä Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille helppokäyttöisiä ja ilmaisia työkaluja tähän tarpeeseen .
Metalliteollisuuden päämiesyritykset seuraavat ja raportoivat jo tuotteidensa ja tuotantonsa ympäristövaikutuksia , mutta kaikilla alihankkijoilla ei ole käytäntöjä ja työkaluja materiaali- ja hyödykevirtojensa seurantaan eikä tarvittavaa aineistoa tuotteiden ympäristövaikutusten laskentaan .
Keväällä 2021 käynnistyneessä Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on lähdetty ratkaisemaan tätä ongelmaa . Hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen . Hankkeessa oli mukana kolme päämiesyritystä ja kahdeksan pilottikonepajaa .
” Tavoitteena on , että näiden työkalujen avulla kone pajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille niiden tarvitsemia ympäristötunnuslukuja tuotannostaan , Savon koulutuskuntayhtymän projektipäällikkö Kati Lundgren kertoo .
Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke , joka on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista .
KUVA : SAKKY

Työkaluja on kehitetty yhdessä pilottikonepajojen kanssa mahdollisimman helppokäyttöisiksi .
Savon koulutuskuntayhtymän projektipäällikkö Kati Lundgren kertoo , millaisia työkaluja on kehitetty , jotta yritysten toiminnan ympäristövaikutuksia voisi seurata tarkemmin .
Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä ja edellytyksenä Lähtökohtana hankkeelle olivat päämiesyritysten tarpeet . Koulutukset toteutettiin yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden päämiesyritysten Ponssen , ANDRITZin ja ANDRITZ Warkaus Worksin kanssa .
Vastuullisuus on näiden päämiesyritysten toiminnan ytimessä : Ponssen visiona on olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani . Myös ANDRITZ Groupilla vastuullisuus on erittäin tärkeää : konsernin myynnistä jopa 45 prosenttia tulee kestävää kehitystä tukevista tuotteista ja teknologioista .
Alihankkijoiden ympäristövastuullisuuden merkitys toimitusketjussa korostuu jatkossa entistä enemmän . Päämiehelle ympäristövastuullisuus on yhä tärkeämpi kilpailutekijä , joka edellyttää koko arvoketjun eli myös alihankintaverkoston mukaan saamista . Alihankkijoidenkin täytyy osata laskea ja raportoida omat kasvihuonekaasupäästönsä , jos mielivät olla mukana toimitusketjussa .
Käytännöllisiä työkaluja ja kätevä tarkistuslista Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeeseen valittiin mukaan kahdeksan pilottikonepajaa , jotka ovat mainittujen päämiesten alihankkijoita . Seitsemän alihankkijaa on varsinai-
10 prometalli 2 / 2022