prometalli 2/2017 | Page 48

Suomen Robotiikkayhdistys

ROBOTIT TÄYTTÄVÄT TAMPERE-TALON KEVÄÄLLÄ 2018

European Robotics Forum ERF2018 konferenssi järjestetään ensi vuonna Tampereella 13 .– 15.3.2018 . Järjestäjänä toimii Suomen Robotiikkayhdistys ry . ERF konferenssisarja on robotiikka-alan suurin ammattilaisten , tutkijoiden ja yritysten vuosittainen kohtaamispaikka Euroopassa . Tilaisuus kiertää eri Euroopan maissa vuosittain . ERF on kasvanut tällä vuosikymmenellä jo tuhannen osallistujan kokoluokkaan . Forumissa käsitellään kolmen päivän aikana ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja teknisiä robotiikkaan liittyviä teemoja , joista päällimmäisiä ovat juuri nyt ihminen-robotti-yhteistyön turvallisuus ja robotiikan mahdollisuudet uudistaa teollisuuden tuotanto kykyä ja yhteiskunnan erilaisia palvelutehtäviä . EU : n Horizon 2020 tutkimusohjelman suunnitteilla olevat kehitysprojektit ovat tapaamisten keskiössä . Tilaisuuteen osallistuu laajasti myös EU : n virkamiehistöä . Kotimaiset alan yritykset kokevat ERF 2018 näyttelytoiminnan tarjoavan ainutlaatuisen näyte ikkunan tarjota osaamistamme Euroopan kehittyville alan markkinoille . ERF 2018 aikana järjestetään myös muita alan organisaatioiden tapaamisia .
ERF konferenssisarjaa hallinnoi Belgiasta käsin euRoboticsyhteisö , https :// eu-robotics . net . euRobotics on voittoa tavoittelematon järjestö , jonka tavoitteena on saada robotiikka hyödyntämään Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa . euRobotics ja sen yli 250 jäsentä hallinnoivat myös robotiikan julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia , eli PPP-toimintaa ( public-private partnership ) nimeltään SPARC .
Tilaisuuden teemaksi on valittu : Korkeatasoinen tutkimus luo uutta liiketoimintaa Tampereen teknillisen yliopiston Teknisten tieteiden tiedekunnan dekaani Pauli Kuosmanen toteaa robotiikan kehityksen olevan yhteiskuntaamme suuresti muokkaava muutosvoima . Älykkäiden robottien ja ihmisten välille syntyy yhteistyösuhde , jossa ihmiset tekevät sitä mitä parhaiten osaavat ja robotit mitä ne parhaiten osaavat . Tämä suhde mahdollistuu monitieteellisen tutkimuksen kautta : robotiikassa yhdistyvät mekaaninen , sähköinen ja informaatioteknologinen maailma . Esimerkkeinä keskeisistä tutkimusalueista voidaan mainita mekatroniikka , koneoppiminen ja tekoäly , konenäkö , kognitiotieteet sekä automaatio .
” Tiedekuntamme käynnistää syksyllä 2017 monitieteisen robotiikan pääaineen vastaamaan nopeasti voimistumaan osaajien kysyntään teollisuudessa . Tampereen teknillisen yliopiston materiaalia käsittelevien , liikkuvien , lentävien ja uivien robottien tutkimus ja opetus laajuudessaan on Suomen merkittävin ”, toteaa professori Minna Lanz kone- ja tuotantotekniikan laboratoriosta . TTY aloittaa uuden robotiikan pääainekokonaisuuden 2017 – 2018 .
” Haluamme vahvan tutkimuksen ja opetuksen kautta olla edelläkävijöitä robotiikassa . Tärkeän konferenssin saaminen Tampereelle on meille merkittävä mahdollisuus markkinoida osaamistamme ja luoda elintärkeitä yhteistyösuhteita . Tutkimustulokset eivät hyödytä kuin tekijäänsä väitöskirjojen ja julkaisujen muodossa , jos niitä ei siirretä elinkeinoelämän käyttöön . Tämä on tiedekuntamme missio ja ERF 2018 ‐tapahtuma on mission toteuttamisessa erittäin tärkeä tapaaminen . Toivon Tampere-talon täyttyvän alan toimijoista , eikä vaan tutkijoista ”, toteaa Kuosmanen lopuksi .
Suomen Robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartano näkee ERF 2018 ‐tapahtuman loistavana välineenä edistää kesällä 2016 annetun Valtioneuvoston periaatepäätöksen älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta -tavoitteita ja toimenpiteitä . Foorumi tarjoaa erinomaisen kokoontumismahdollisuuden suomalaisen robotiikan ja liitännäisten teknologioiden kehittäjille sekä käyttäjille ja nostaa samalla alan tunnettavuutta ja yleistä hyväksyntää . Tapahtuman avoin ja yhteisöllinen luonne mahdollistaa samalla verkostoitumisen alan huippujen kanssa ympäri maailman .
” Toivon että suomalainen robotiikkayhteisö ja julkishallinto hyödyntävät tämän ainutkertaisen mahdollisuuden esitellä sekä suomalaista osaamista , että robotiikan yleistymistä mahdollistavaa säädösympäristöä alan toimijoille ympäri maailman . Nyt jos koskaan on aika nostaa suomalainen osaaminen maailman kartalle myös robotiikassa ”, Latokartano painottaa . n
Järjestäjä Suomen Robotiikkayhdistys on reilun 300 alan ammattilaisen ja 60 yrityksen muodostama yleishyödyllinen toimija vuodesta 1983 lähtien . Yhdistyksen aktiivinen toiminta sisältää jäsentiedotteita ja seminaareja , alan lehtiartikkeleiden ja tilastojen julkaisuja , suomenkielisen oppimateriaalin tuotantoa , sekä tutkimusprojekteja .
Ajankohtaisia tietoja ERF2018 tilaisuudesta päivitetään nettisivustollamme www . roboyhd . fi ja www . erf2018 . eu sekä Twitter-tilillä @ Roboyhdistys .
48 prometalli 2 / 2017