prometalli 1/2016 | Page 59

Tärkeimmät hitsauksen standardit Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Hitsauksen eri osa-alueiden tärkeimpiä standardeja on koottu SFS-käsikirjoihin. SFS-käsikirjan 66 Hitsaus uudet maaliskuussa 2016 ilmestyvät osat ovat: Osa 2 Perusstandardit ja hitsausliitoksen suunnittelu 4 Hitsaajan pätevyyskokeet 6 Metallisten materiaalien ryhmittely 8 Hitsaajan standardit 9 Betoniterästen hitsaus 10 Alumiinin hitsaus 11 Kiskoajoneuvojen ja -komponenttien hitsaus Katso käsikirjojen tarkemmat tiedot SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme, puh. 09 1499 3353. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki 09 1499 3353, www.sfs.fi, [email protected] JUHA TUOMAINEN OY HIONTAA KEHITTÄMÄSSÄ Koneenrakennuksen kap- Juha Tuomainen Oy on tamperelainen hiontaan erikoistu- paletuotannossa viimei- nut konepaja. Yhden miehen yrityksenä vuonna 1989 aloit- senä työvaiheena on tanut Juha Tuomainen Oy on kasvanut yli 10 hiojan konepa- usein hionta. Se on kehi- jaksi. Yritykselle on tärkeää jatkuva toiminnan kehittäminen tyksensä myötä pysy- ja alan seuraaminen. Nykyaikaisiin CNC-koneisiin on inves- nyt tehokkaana metallien toitu. Monikaraisilla koneilla voidaan samalla kiinnityksellä työstömenetelmänä. Hio- tehdä sekä pyörö-, reikä- ja tasohiontaa. Yrityksellä on japa- malaikat ja -koneet kyke- nilaisen Mori Seikin tytäryhtiön Taiyo Kokin valmistama ver- nevät nykyisin huomat- tikaalihiomakone. Sillä voidaan hioa maksimissaan 700 mm tavasti kustannustehok- reikähalkaisijoita ja 800 mm pyöröpintoja samalla kiinnityk- kaampiin suorituksiin. sellä. Tämän mahdollistavat työkalumakasiini ja monikarainen Tästä on kiitettävä hio- karuselli. makone- ja laikkavalmis- Juha Tuomainen Oy haluaa olla mukana kehittämässä tajien jatkuvaa kehitys- Suomen teknologiateollisuutta. Yrityksessä pidetään tärkeänä työtä. Laikkojen stabii- kommunikointia asiakkaiden ja jalostusketjun muiden osapuol- limpi rakenne mahdollis- ten kanssa, mikä takaa kappaletuotannon laadun ja tuottavuu- taa suuremmat kehäno- den kehittymisen. Vastuullisena yrityksenä Juha Tuomainen Oy peudet ja syöttövoimat. panostaa ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. n Koneet ovat monipuolisempia, tarkempia ja tehokkaampia. Kehityksen myötä hion- Juha Tuomainen Oy on tavattavissa Konepaja 2016-messuilla nan työvaiheet ovat nopeutuneet, minkä ansiosta hionta työstö- Tampereella osastolla A811. menetelmänä on taloudellisempaa laadusta ja toimitusvarmuudesta tinkimättä. Lisätietoja: www.juhatuomainen.fi 1/2016 prometalli 57