prometalli 1+2/2023 | Page 32

KULUMINEN HALLINTAAN AMMATTITAITOISILLA MATERIAALIVALINNOILLA

TEKSTI : JARI PELTORANTA KUVAT : IMPOINVEST OY
Materiaalivirrat aiheuttavat aina komponenttien kulumista . Teollisuudessa sitä ei voi välttää , mutta kuluminen on hallittavissa . Ammattitaitoisella materiaalivalinnoilla vältetään kulumisesta aiheutuvat yllättävät ja kalliit tuotantokatkokset .
Vuonna 1991 perustettu Impoinvest Oy on kulumisentorjunnassa tunnettu toimija . Yritys tarjoaa konsultointia kulumisentorjuntamateriaalien valintoihin , toimittaa materiaalit ja asennukset teollisuuden materiaalivirtojen käsittelyyn . Impoinvestin valikoimaan kuuluvat uusimmat maailmanlaajuiset kehitysversiot ja innovaatiot kulumisentorjuntamateriaaleista .
” Impoinvest on saavuttanut asiakkaiden luottamuksen kulumisentorjuntaan liittyvän osaamisen ja asennusten projektinhallinnan osalta , ja asiakkaat ovat siksi monesti ulkoistaneet nämä toiminnat meille . Varastoimme Pirkanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla laajasti kulumisenkestäviä keraamisia materiaaleja sekä hitsauspinnoitettuja panssarilevyjä , jotta voimme reagoida asiakkaiden tarpeisiin nopealla aikataululla ”, kertoo Impoinvest Oy : n tuotepäällikkö Jukka Floor .
Kokonaisvaltaista osaamista Kulumisenkesto ja sitä seuraavat huolto- ja korjaustoimen piteet vaativat materiaaliosaamista sekä ymmärrystä asiakkaan käyttökohteen tarpeista . Itse kuluminen ilmiönä on varsin monimutkainen , ja siihen vaikuttavat käytössä olevat materiaalit , niiden geometriat , ympäristö- ja käyttöolosuhteet , kosketuspintojen koko sekä suhteellisen liikkeen kinematiikka .
” Olemme erikoistuneet kulumisen , korroosion ja iskun kestäviin materiaaleihin energia- , sementti- , betoni- , prosessi- , kaivos- , ja terästeollisuuden eri tuotantovaiheissa . Toiminta usean päämiehen kanssa mahdollistaa esimerkiksi käytettävien materiaalien optimoinnin ja laajan kulumisentorjuntatuotteiden valikoiman , polyuretaanituotteista koviin keraameihin . Yhteistyössä asiakkaan kanssa valitaan aina kustannustehokkain menetelmä kulloiseenkin kohteeseen ”, Floor toteaa .
Impoinvestin tuotevalikoima kattaa kulutuksentorjuntatuotteet , kuten kovahitsatut panssarilevyt , polyuretaani- sekä keraamiset törmäyslevyt , komposiitit , hitsauspinnoitukset , kulutuksenkestävät keraamit , kulumisenkestävät putkikäyrät sekä -putket, polyuretaanilevyt , liukupinnat ja valuosat .
Yhdessä laajan verkostonsa kanssa Impoinvest pystyy toteuttamaan isommat ja vaativammatkin projektit asiakkaan antamien raamien puitteissa .
Ennakoiva kunnossapito kulumisentorjunnassa Ennakoivalla kunnossapidolla kulumisentorjunnassa on merkittävä vaikutus huoltovälien jaksotukseen . Hallittu huoltoväli ja kunnossapito yhdessä tuotannon optimoinnin kanssa määräävät kustannustehokkaimmat menetelmät . Tarvittaessa Impoinvestin ammattitaitoinen henkilökunta konsultoi asiakasta materiaalivalinnoissa .
Impoinvest Oy : n hyvä maine ja johdonmukainen toiminta ovat tuoneet yritykselle muun muassa terästehtaiden kunnossapidon luottamuksen . n
Esimerkkejä kulumisentorjuntaratkaisuista , joita Impoinvest Oy on toteuttanut asiakkaille : 1 . Masuunialueen peruskorjauksissa kulumisentorjunta ratkaisut ja materiaalit 2 . Terästehtaan annostelulaitosten kulumisentorjunta ratkaisut , materiaalit sekä niiden asennukset 3 . Voimalaitosten polttoainesyklonien vuorausten materiaalit sekä asennukset 4 . Pneumakuljettimien keraamivuorattujen putkilinjojen materiaalit sekä asennukset 5 . Betonisekoittimien pohjalevyt sekä polyuretaanisekoitinlavat ja -kaavarit 6 . Materiaalisiilojen vuoraukset betoni- ja kaivannaisteollisuudessa 7 . Murskien- ja seulojen kulutusosat polyuretaanista sekä hitsatusta panssarilevystä
32 prometalli 1 – 2 / 2023