Projob Suomi PROJOB 2020 FIN | Page 2

ENERGIATEHOKKAITA KERROSTALOJA. Ruotsissa rakennusprojektien määrä on kasvanut huimasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Erityisen paljon on rakennettu kaupungeissa, teollisuudessa ja kaupan alalla, ja myös infrastruktuuriin jaliikenteeseen liittyvät rakennushankkeet ovat lisääntyneet talouden yleisen kasvun myötä maan alettua toipua vuoden 2008 finanssikriisistä. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet asun- tomarkkinat, joissa kaivataan lisää suuria rakennusprojekteja vastaamaan esimerkiksi vuokra-asuntotarpeeseen. Markkinoilla on val- linnut epävarmuutta julkisen rahoituksen pitkän aikavälin saatavuudesta, jonka varassa voitaisiin rakentaa edullisempia ja pienempiä asuntoja ensikotiinsa muuttaville tai sinkkutalouksille. 2 Ja ruotsalaisen Miljoonaohjelman (60- ja 70-lukujen poliittinen hanke, jossa rakennettiin miljoona asuntoa helpottamaan asuntopulaa) asunnot on etupäässä muutettu kalliiksi osakeasunnoiksi tai ne ovat päässeet rapistu- maan tai niitä on jopa purettu. Hovåsissa, kallioisella alueella tiheän mänty- metsän katveessa Göteborgin eteläpuolella tapahtuu kuitenkin kummia: sieltä löytyy uusi kaupunginosa, Nya Hovåsin Uggleberget, jonka konsepti muistuttaa 50 vuoden takaisia asunto-ohjelmia. Sieltä löytyy ostoskeskus ja jul- kisia palveluja sekä viehättäviä 8–10-kerroksisia rakennuksia, mukaan lukien 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Yksi seikka kuitenkin erottaa tämän asuinalueen 50 vuoden takaisista hankkeista. Talojen suun nittelussa on keskitytty kestävään kehitykseen ja energiaa säästäviin ratkaisuihin. Jokainen asunto on rakennettu niin, että sen energianku- lutus ei voi ylittää 45 kWh/m 2 /vuosi. Taloihin on käytetty mahdollisimman luonnollisia materiaa- leja; talot on esimerkiksi päällystetty kivilaa- toilla, mikä on melko harvinaista Ruotsissa. Materiaali on 100-prosenttisesti luonnollinen ja huoltovapaa, minkä lisäksi se ikääntyy kauniisti. Rakennusprojekti on ollut haastava raken- nustyöntekijöille, jotka aloittivat projektin vuonna 2017. Kolme neljäsosaa projektista on jo valmiina. Alue on suunniteltu ympäröivän luonnon ja kalliomuodostelmien ehdoilla. Se ei ole helpottanut rakentamista, mutta lopputulos on dramaattinen rinteeseen rakennettu kylä, josta avautuvat upeat näkymät Kattegattiin, Pohjanmeren kaakkoisosaan.