Projob PROJOB 2020 SE | Page 2

BYGGNADER STÅR HÖGA ÄVEN OM ENERGIFÖRBRUKNINGEN ÄR LÅG, VÄLKOMMEN TILL UGGLEBERGET. I Sverige har byggnadsprojekten ökat kraftigt under det senaste decenniet. Stadsprojekt, industri- och affärsområden, infrastruktur och transport har prioriterats på grund av deras koppling till den allmänna utvecklingen och uppsvinget i ekonomin efter den finansiella världskrisen 2008. En nisch som har utnyttjats mindre är bostads- marknaden, särskilt stora bostadsprojekt riktade till hyrda lägenheter. Osäkerhet kring långsiktig politik för offentlig subventionering av att bygga billigare och mindre lägenheter för nyetablera- de eller enskilda hushåll har fortsatt att bygga på, medan ”Miljonprogrammet” (den politiska drivkraften på 60- och 70-talet att bygga 1 miljon 2 lägenheter) till stor del antingen har förvandlats till dyra bostadsrätter, försämrats eller till och med rivits. I Hovås, i ett stenigt område med tät tallskog strax söder om Göteborg, börjar något ganska sällsynt att höja sig över talltopparna: En ny stadsdel, Uggleberget vid Nya Hovås, med ett koncept som påminner om de stora bostads- programmen 50 år tillbaka: En hel stadskärna med köpcentra och allmän service, omgiven av attraktiva byggnader med 8 till 10 butiker, inklu- sive 400 lägenheter att hyra i en rimlig prisklass. Det är en aspekt, som inte beaktades för 50 år sedan, som nu är avgörande för nya bostäder: Hållbarhet och låg energianvändning är mycket viktig i planeringen av detta bostadskoncept. Det betyder att varje lägenhet är byggd för att inte överstiga 45 kWh/kvm/ år i energiförbruk- ning. Materialet är också mycket naturligt, till exempel är husen klädda med stenbälte, vilket är ganska ovanligt i Sverige, att de inte bara är 100% natur utan också 100% underhållsfria och bara kommer att se bättre ut över tiden. Byggplatsen har varit en utmaning för arbets- kraften som kom hit 2017 och nu bara är tre kvarter bort från att slutföra projektet. Bildandet av platsen har till stor del tagit hänsyn till det vilda och kuperade landskapet. Det förenklar inte konstruktionen, men resultatet är en myck- et dramatisk by som klättrar på berget och med utsikt över Kattegatt, den sydöstra delen av Nordsjön.