Projob PROJOB 2020 DK | Page 2

BYGNINGER REJSER SIG, MENS ENERGIFORBRUGET DALER – VELKOMMEN TIL UGLEBJERGET! Norden har der i det sidste årti været en mar- kant stigning i byggeprojekter. Byprojekter, industrielle og kommercielle områder, infra- struktur og transport er blevet prioriteret på grund af deres forbindelse til den generelle udvikling og opsving i økonomien efter den økonomiske finanskrise efter 2008. En niche, der er blevet mindre udnyttet, er bo- ligmarkedet, specielt store boligprojekter rettet mod lejede lejligheder. Usikkerhed omkring langsigtede politikker for offentlig subsidiering af at bygge billigere og mindre lejligheder til nyetablerede eller enkeltstående husholdninger har fortsat med at bygge, mens man venter på ”Million-programmet” (det politiske drivkraft i 60- og 70-tallet til at bygge 1 million lejligheder) 2 lejligheder stort set enten er blevet omdannet til dyre ejerlejligheder, forværret eller endda blevet revet ned. dette boligkoncept. Det betyder, at hver lejlig- hed er bygget til ikke at overstige 45 kWh / m 2 / år i energiforbrug. I Hovås, i et stenet område med tæt fyrretræs- skov lige syd for Gøteborg, er et nyt byområ- de, Uggleberget ved Nya Hovås som er ved at komme på benene med et koncept, der minder om de store boligprogrammer for 50 år tilbage: Et helt centrum med indkøbscentre og offentlig service, omgivet af attraktive bygninger fra 8 til 10 butikker, herunder 400 lejligheder til leje i en rimelig prisklasse. Materialerne er også yderst naturlige, for ek- sempel er husene beklædt med sten, helt usæd- vanligt i Sverige, og også 100% vedligeholdel- sesfrit og som kun ser bedre ud over tid. Der er et aspekt, der ikke ville være taget i be- tragtning for 50 år siden, men som nu er afgø- rende for nye boliger: Bæredygtighed og lav energiforbrug er afgørende i planlægningen af Byggepladsen har været en udfordring for ar- bejdsstyrken, der kom til i 2017 og nu er tre fjer- dedele henne for færdiggørelsen af projektet. Dannelsen af stedet har stort set taget hensyn til det vilde og kuperede landskab. Det forenkler ikke byggeriet, men resultatet er en meget dra- matisk landsby, der klatrer op af bjerget og med en udsigt over Kattegatt, den sydøstlige del af Nordsøen.