prointerior 5/2021 - Page 42

KOLUMNI

Susanna Leppänen Arkkitehti SAFA rakentamisen ympäristöasiantuntija Suunnittelutoimisto Amerikka Oy

KAUPALLISTEN TILOJEN KORJAUSHANKKEIDEN KESTÄVYYS

Kestävät arvot eivät toistaiseksi useinkaan ohjaa vuokralaisten tilasuunnittelua korjausrakentamishankkeissa . Isoihin energiaremontteihin ja koko hankkeen mittakaavaan suhteutettuna yksittäisten liiketilojen suunnittelu voi tuntua pieneltä , mutta kestävän kehityksen suuressa virrassa se on tärkeä puro .
RETAIL- JA RAVINTOLATILOJEN kestävässä suunnittelussa pintamateriaalit ja kalusteet ovat tärkein huomion kohde . Tilojen kaupallisesta luonteesta ja verrattain tiheästä vuokraussyklistä johtuen tila pintoja ja kalustusta uusitaan usein . Uusiminen tarkoittaa suurempaa hiilijalanjälkeä . Toisaalta , tilojen kestävyyden ja ekologisuuden määrittelyssä ei voida suoraan hyödyntää uudiskohteille tarkoitettuja arviointimenetelmiä tai samaa arviointijaksoa . On kuitenkin tärkeää tunnistaa ongelmakohdat ja yrittää ratkoa niitä yhdessä .
Sertifikaatit ja BIM tilasuunnittelussa Yhä useammin tilasuunnittelunkin asiakkaat ovat kiinnostuneita kestävästä suunnitteluprosessista . Olemme Amerikassa kehittäneet kestävää suunnitteluprosessia mm . tuoreen retail-pilotin kautta . Kestävä suunnitteluprojekti sisältää taloteknisten tarpeiden ja vuokralaisten tarpeiden lisäksi kestävän kehityksen kartoituksen . Kartoituksessa selvitetään realistiset tavoitteet kestävyydelle osa-alueittain . Asiakkaan kanssa keskustellaan , mitä asioita hankkeessa mitataan esimerkiksi sertifikaattivaatimusten kautta . Lisäksi kartoitetaan suunniteltujen muutosten hiilijalanjälkeä määrämuotoisella laskennalla BIM-pohjaisesti , jolloin vaihtoehtoja voidaan vertailla ja todentaa jo suunnittelupöydällä .
Menetelmää ei toistaiseksi ole juurikaan hyödynnetty korjauskohteiden tilamuutoksissa . Hyödyt ovat kuitenkin selkeitä . Kokemuksemme osoittaa , että korjaus- ja tilasuunnittelualan olisi vahvistettava yhteistyötään BIM-saralla . Näin keräisimme kattavaa vertailuaineistoa prosessien kehittämisen tueksi . Se puolestaan parantaisi laskennan tehokkuutta ja madaltaisi käyttöönottokynnystä . Etenkin strukturoitu , koko alan käytössä oleva materiaalien EDP ( ympäristöseloste ) -luokiteltu kirjasto edesauttaisi hiililaskennan yleistymistä .
Kiertotalous ja yhteistyö Korjausrakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttaa materiaalien ominaispäästöjen lisäksi myös tilapintojen uusimisen aste . Kohteessa voidaan toteuttaa materiaali-inventaario ja hyödyntää sitä osana purkukartoitusta . Inventaariossa kartoitetaan kohteen uusiokäytettävät materiaalit . Ne voidaan jättää siistittynä paikalleen tai vaihtoehtoisesti käyttää erilaisina tilaosina toisaalla . Lähitulevaisuudessa materiaalitori-tyyppisten alustojen kautta voidaan myös välittää purettavia , kierrätyskuntoisia materiaaleja . Toistaiseksi tällainen materiaalien kierto on kohdannut haasteita materiaalien määrittelyn osalta , sillä sisustussuunnittelun alalta on puuttunut tähän sopiva digitaalinen alusta . Näemme toivoa tähän haasteeseen vastaamisessa Suomen Green Building Councilin ja Interior Design Declares-aloitteen mahdollistamassa yhteistyössä . Oleellinen osa hyvien käytäntöjen jalkautumisessa on suunnittelijoiden välinen tehokas yhteistyö .
Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen Kehityksen ei pidä loppua suunnittelupöydälle . Jotta mahdollisuus kiertotalouteen säilyy , on panostettava myös jatkotoimenpiteisiin . Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi valmistajan huolto- ja kierrätysohjeiden liittämistä huoltokirjaan .
Yhteistyö , yhteiset toimintatavat ja koko alan kehittäminen ovat avain onnistuneiden ja mitattavien toimintatapojen luomiseen . Kuten alussa totesimme , pienistä puroista syntyy suuri virta ! n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta : figbc . fi
42 prointerior 5 / 21