prointerior 4/2023 | Page 72

NÄKÖKULMA

Hilda Rantanen Materialisting
Mira Oinonen Kakadu
Roosa Riski Mint & More Creative
Elina Samila Green Building Council Finland

TILASUUNNITTELUN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TULEE HUOMIOIDA OSANA RAKENNUKSEN HIILIJALANJÄLKEÄ

SISUSTUS- JA TILASUUNNITTELUN ammattilaisilla ei toistaiseksi ole ollut varteenotettavia ja vertailukelpoisia keinoja ympäristövaikutusten ja -päästöjen kartoittamiseen tai laskemiseen . Alalle vertailtavuutta tuoneet kiinteistöjen ympäristösertifioinnit , kuten BREEAM ja LEED keskittyvät rakentamiseen , talotekniikkaan ja energiankulutukseen , mutta eivät huomioi pintamateriaalien , kiintokalusteiden ja irtaimiston osuutta päästöissä .
Tiloja uudistetaan ja remontoidaan läpi rakennuksen koko elinkaaren . Kun tiloja remontoidaan yhä uudelleen , materiaaleihin sitoutuneiden päästöjen osuus kiinteistön kokonaispäästöistä kasvaa . Pintamateriaalien ja kalustuksen vaihtoihin liittyviä päästöjä ei ole kuitenkaan huomioitu osana rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa .
Tilanne on onneksi muuttumassa . Suunnittelijoiden iloksi tilaajien ja vuokralaisten omien päästötavoitteiden ja -raportoinnin myötä myös tilamuutosten hiilijalanjälki- ja ympäristövaikutukset ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän . Green Building Council Finlandin tilamuutoksia suunnittelevat ja toteuttavat jäsenyritykset ovatkin yhdessä laatimassa ohjeen tilamuutoshankkeiden hiilijalanjäljen arviointiin .
Säilyttävää suunnittelua Suunnittelutoimisto Mint & More Creativen Roosa Riski korostaa , että tyylillinen kestävyys on oleellista tilojen elinkaarien pidentämiseksi . Valintojen on kestettävä aikaa , erilaisia käyttäjiä ja muuttuvia tarpeita . Sisustusarkkitehtien ja -suunnittelijoiden on siis muovattava omaa ajattelutapaansa sekä estetiikantajuaan kestävien valintojen tekemistä tukevaan suuntaan .
Kun tilailme on linjassa rakennuksen arkkitehtuurin kanssa , tilojen olemassa olevia elementtejä pystytään hyödyntämään paremmin . Näin vältytään turhalta purkutyöltä . Toisin sanoen tilasuunnittelun suuria linjoja vedettäessä on mietittävä ratkaisuja , jotka taipuvat erilaisten käyttäjien tarpeisiin koko niiden teknisen elinkaaren ajan .
Suunnittelussa on tärkeää pohtia , mitä vanhasta voidaan käyttää sellaisenaan tai korjata . Kun jotakin on tarpeen uusia , on myös tärkeää miettiä , voisiko sen hankkia käytettynä , jotta vältyttäisiin uusien materiaalien valmistuksesta syntyvältä hiilipiikiltä .
Ratkaisuna työkalut ja ohjeet Valistuneiden ratkaisujen tekoon tarvitaan luotettavaa ja vertailukelpoista dataa . Alustapalvelu Materialistingin Hilda Rantanen vahvistaa , että suunnittelijoilla on kova tarve saada tuotteiden hiilipäästöjen ja kestävyyden vertailuun soveltuvia työkaluja sekä ohjeistusta niiden yhdenmukaiseen käyttöön .
Materialisting-alustapalvelu on työkalu , joka tarjoaa ympäristödataa erilaisista materiaaleista mahdollisimman ymmärrettävästi ja monipuolisesti . Tavoitteena on helpottaa tuotteiden vertailua ympäristönäkökulmat huomioiden , ja tehdä materiaalien vertailusta mahdollisimman luonnollinen ja helppo osa suunnitteluprosessia . Materialisting-alustapalvelu julkaistaan pian myös avoimeen käyttöön .
KUVA : PIXABAY
Vastuullisuus mukaan vaatimuksiin Suunnittelutoimisto Kakadun Mira Oinonen nostaa esiin , että kun suunnitteluaineistoihin lisätään toiminnallisuusvaatimusten lisäksi vaatimustaso myös vastuullisuudelle ja vähähiilisyydelle , voidaan hiilijalanjälkitavoitteisiin pääsy varmistaa , vaikka myöhemmin urakkavaiheessa jouduttaisiin etsimään korvaavia tuotteita . Kaikkien yhteisenä toiveena on , että päästölaskenta kannustaa myös materiaali- , tuote- ja kalustevalmistajia parantamaan tuotekehitystään . n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta : figbc . fi .
72 prointerior 4 / 23