prointerior 3/2023 | Page 66

NÄKÖKULMA

Asso Erävuoma Kehitys- ja markkinointijohtaja ( CMO ) Finnfoam Oy
Markus Kalaoja Tuoteryhmäpäällikkö Kerabit Oy
Jaana Valjus Sustainability Manager Kerabit Oy
Kuvassa Asso Erävuoma ja Jaana Valjus .

RAKENNUSTEN KÄYTTÖIÄN PIDENTÄMINEN AUTTAA HILLITSEMÄÄN ILMASTONMUUTOSTA

Lähivuosikymmenet ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen näkökulmasta . Peruskorjaamalla purkamisen sijaan voimme vähentää päästöjä sekä säästää aikaa ja kustannuksiakin .
PERUSKORJAAMINEN ON purkavaa uudisrakentamista vähäpäästöisempää eli tehokkaampi keino välttää päästöjen syntymistä sekä parantaa rakenteellista energiatehokkuutta tulevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ( EPBD - Energy Performance of Buildings Directive ) mukaisesti .
Miksi siis purkaa , jos voi korjata ? On aiheellista pohtia tarkemmin syitä , miksi rakennuksia puretaan . Syitä voi olla monia katosta lattiaan ja kaikkea siltä väliltä . Melko usein korostuvat virheellisestä lattiarakenteesta johtuvat sisäilmahaasteet , jotka pahimmillaan sairastuttavat ihmisiä . Alhaalta päin nouseva kosteus ja hajut ovat yleisiä haittoja esimerkiksi maanvaraisissa alapohjissa , joita on toteutettu suoraan hiekan päälle .
Ongelmalattian korjaamisella sisäilmahaasteet kuriin Lattioista voidaan korjata toimivia sekä parantaa sisäilman laatua koneellisesti ilmastoidun lattian , eli ns . alipainelattian avulla . Tasoitettuun betonilattiaan toteutetaan tiivis rakenne , jonka alla on ilmapalsta . Ilmapalstaan ohjataan huoneilmaa tietyistä , tarkkaan lasketuista kohdista lattianrajaan asennettujen tuloilmaventtiilien kautta . Ilma ohjataan poistoilmanvaihdon tai erillisen tuulettimen kautta ulos rakennuksesta . Ratkaisun avulla lattiarakenteesta kuivatetaan kosteutta sekä poistetaan hajut hallitusti päästämättä niitä lainkaan sisäilmaan . Päälle voidaan toteuttaa halutunlainen lattian pintarakenne ja samalla parantaa rakenteen energiatehokkuutta lattian lisälämmöneristyksellä .
Ratkaisusta löytyy hyviä esimerkkejä erilaisista tiloista ja rakennuksista , joissa koneellisesti ilmastoidun Platon-lattian toteuttamisella on saatu jatkettua rakennuksen käyttöikää turvallisesti .
Katon uusiminen ja energiatehokkuuden parantaminen voi olla mahdollista jopa ilman purkamista Vanhojen rakennusten yläpohjissa lähdetään monesti vanhan rakenteen purkamisesta , jonka jälkeen toteutetaan uusi energiatehokas eli uudet vaatimukset täyttävä lämmöneristys ja vesikate . Loivilla , rakenteeltaan hyväkuntoisilla katoilla voidaan purkaminen välttää asentamalla kova EPS- tai PIR-lisälämmöneristys ja uusi katemateriaali suoraan vanhan rakenteen päälle . Tämän ratkaisun selkeä etu on ajan säästö , kun vanha kate toimii sääsuojana eikä välttämättä tarvita erillistä sääsuojausta . Lisäksi materiaalitarve on pienempi , samoin voi olla myös toimenpiteiden hiilijalanjälki . Ratkaisun toteuttaminen vaatii aina ammattitaitoisen suunnittelijan , joka selvittää rakenteiden kunnon , kantavuuden , räystäiden korkeudet , kallistukset ja materiaalien yhteensopivuuden sekä rakennusfysikaaliset asiat kuten rakenteiden tuulettumisen .
Jos siis purkamisen sijaan voidaan säilyttää , kulutetaan luonnollisesti vähemmän raaka-aineita ja tuotetaan vähemmän jätettä . Rakennusten ja tuotteiden käyttöikää pidentävät ratkaisut säästävät siis materiaaleja ja energiaa . n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää osoitteesta figbc . fi .
66 prointerior 3 / 23