prointerior 3/2013 - Page 32

ILMOITUS ALUMIINISÄLEIKÖILLÄ ILMETTÄ JULKISIVUUN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: SINI PENNANEN Alupro Oy on markkinoiden johtava alumiinisten julkisivujärjestelmien ja säleikköratkaisujen valmistaja ja kokonaistoimittaja. Yritys on kehittänyt joustavia asennusratkaisuja, joita käytetään pysäköintitalojen ja muiden rakennusten julkisivusäleiköissä. Vuoden 2013 alkupuolella Alupro toimitti paljon erilaisia rakenneosia Vantaalle pystytettyyn Finnair Oy:n uuteen pääkonttoriin ja sen parkkitaloon. FINNAIRIN UUSI pääkonttori HOTT (House of Travel and Transporta- Kaikkiaan tarjouksessa oli 18 osaurakkaa, mutta rakennusaikana tion) rakennettiin aivan yhtiön entisen pääkonttorin viereen. Uusi seitse- niitä saatiin vielä lisää, joten Alupro Oy:n osaurakoiden lopullinen mänkerroksinen toimitalo on täynnä toimisto-, kokous- ja ravintolatiloja. määrä oli 27. Töiden kuluessa monia sellaisia rakenteita, jotka oli Samaan kokonaisuuteen rakennetussa pysäköintitalossa on neljä maanpäällistä ja kolme maanalaista kerrosta. Osa maanalaisista ker- alunperin kaavailtu teräsrakenteisiksi, muutettiin alumiinisiksi yhteystyössä suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa. roksista ulottuu uuden pääkonttorirakennuksen alapuolelle. Pysäköintitalossa on paikkoja 1 500 autolle. Molemmat rakennukset suunnitteli Tiivistä yhteistyötä Arkkitehtitoimisto Helin & Co. Pääkonttorin pysäköintitalossa Aluprolla oli monimuotoinen julkisivuurakka. ”Rakennuksessa on muun muassa kahdella puolella lasiseinä. Monta osaurakkaa Uuden Finnairin pääkonttorin pinta-ala pysäköintilaitoksineen on Näissä seinissä on arkkitehtoninen viistolasiratkaisu.” Säleikköseinien ulkonäköä muutettiin käyttämällä porrastettuja sä- 65 000 neliömetriä. Kiinteistön rakennutti Ilmarinen. Finnair vuokraa ti- lekenttiä. Alupro toimi hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Arkkitehtitoi- lat, jotka jäävät Ilmarisen omistukseen. ”Työt aloitettiin työmaalla tam- misto Helin & Co:n kanssa. Yhteistoiminnasta oli jo paljon aiempaa- mikuussa 2012. Alupro Oy tuli mukaan hankkeeseen vuoden 2012 lo- kin kokemusta. pulla järjestetyn tarjouskilpailun kautta”, kertoo projektijohtaja Heikki Raumanni Alupro Oy:stä. ”Sopimus urakasta, joka kattaa muun muassa Finnairin pysäköintitalon julkisivut sekä jonkin verran pääkonttorin sisäpuolen toimituksia, allekirjoitettiin 30.1.2013.” Alupron moniosaiseen urakkaan kuuluivat pysäköintitalossa e simerkiksi julkisivusäleiköt, viherseinät, törmäyskaidetta 1,5 kilometriä, ylä- ”Arkkitehti Harri Koski suunnitteli pysäköintitaloa varten uuden säletyypin. Tämä säleprofiili kuitenkin sopii Alupron vakiojärjestelmään”, toteaa Raumanni. ”Vuosien varrella esimerkiksi Turun Skanssin ja Espoon Sellon kauppakeskuksen rakennuksiin on asennettu Helinin suunnittelemia julkisivusäleikköjä, jotka Alupro on valmistanut ja toimittanut.” Alupro laati HOTT-rakennusten toimituksiinsa konepaja- ja tuotan- kannen kiipeilynestoverkko, viistolasiseinärakenteet, sisäänajorampin topiirustukset. Osassa toimituksista vaadittiin enemmän suunnittelua teräsrunko sekä kattopellit – samoin kuin säleikköjen vaatimat runkora- kuin toisissa. kenteet. HOTT-päärakennuksen sisään Alupro toimitti muun muassa sisustussäleikköjä sekä lattia- ja peitesäleikköjä, kuten jalkasäleiköt ja patteripenkkisäleiköt. ”Sisääntuloaulaan pääsisäänkäynnin yläpuolisen lasikatoksen huoltotöitä varten toimitettiin huoltosilta. Se on itse asiassa lasitason ylä- ”Asentajina oli pääasiassa alihankkijoita. HOTT-projektissa oli kuusi alihankkijaa. Omaakin asennustyötä oli jonkin verran mukana.” ”Aikataulu oli alkumetreiltä alkaen haasteellinen, mutta saimme työt ajoissa valmiiksi”, Raumanni sanoo. Finnairin kiinteistöt luovutettiin tilaajalle 26.6.2013. ”Alumiinia kului parkkihallin rakenteisiin noin 30–40 tonnia. Pel- puolelle sijoitettu kävelyritilä, joka on varustettu putoamissuojajärjestel- kästään kaiteisiin alumiinia käytettiin 8–9 tonnia”, Alupron projekti- mällä.” päällikkö Mika Salonen arvioi. ”Niin ikään toimitimme pihakannen tuloilmakammioita myrskysä- Osia kiinnitettiin sekä hitsaamalla että pulttiliitoksilla. ”Työhön ku- leikköineen ja julkisivuritilöineen sekä päärakennuksen julkisivuun taus- lui tuhansia 16-millisiä pultteja ja hitsauspuikkoja”, Salonen muis- tarungon valomainoksille”, Raumanni tarkentaa. taa. 30 prointerior 3 / 13