Programmaboekjes Sliedrecht Sport 25 januari 2020: D1 - Regio Zwolle | Page 16

Ga mee naar de bekerfinale in Den Bosch 16 Februari is de Maaspoort in Den Bosch the place to be. Vanaf 16.00 uur nemen onze meiden het op tegen die van VCN uit Capelle aan den IJssel. Het wordt onze achtste beker- finale. De eerste keer dat we ‘m speelden, was in 2001 in... ja, ja... diezelfde Maaspoort. Toen verloren we van torenhoog favoriet Arke/Pollux. Nu laten we dat niet gebeuren en gaan we op jacht naar onze vijfde Nationale Beker. Als we winnen, is dat voor de derde keer op rij. Een mega-prestatie! Vanzelfsprekend wil je dit live meemaken. Klantgericht als we zijn, hebben we dat heel makkelijk gemaakt. Via onze website kun je als Sliedrecht Sport-supporter met 2 euro korting per jeugd- of volwassenenticket, jouw entreebewijzen aanschaffen. Je kan natuurlijk met eigen vervoer naar Den Bosch gaan, maar met de supportersbussen is het veel leuker. Ze vertrekken om 14.15 uur bij De Basis en zijn om ±15.00 uur bij de Maaspoort. Een half uur na de prijsuitreiking vertrekken de bussen weer naar Sliedrecht. Via onze website kun je voor slechts 8 euro per persoon jouw plekje (en dat van 3 anderen) reserveren in de bussen. De betaling doe je in de bus. Let op... inschrijven is meebetalen; ook al ga je uiteindelijk toch niet mee. 5 vragen aan... Marien Kornet over de beleidsmarkt Vorige week zaterdag begon de dag vroeg met koffie en gebak in café ’t Bankie met de beleidsmarkt. Verschillende leden van jong tot oud kwamen bij elkaar om hun ideeën te laten horen over het beleid voor de aan- komende vijf jaar. De zes speerpunten van het beleid zijn ‘groei van het ledenaantal’, ‘volleybal voor iedereen’, beste opleiding van Nederland’, ‘Topteams die strijden om de prijzen’, ‘Een actief betrokken club’ en ‘Een club in verbinding met de omgeving’. Nadat Marien samen met Cees Boer een presentatie had gegeven over het beleid en de bijbehorende markt, konden de bezoe- kers hun mening geven. Marien is bestuurs- lid van de vereniging. Samen met Carel van Rijsbergen, Cees Boer en Rob Boer werken ze aan het beleid van Sliedrecht Sport voor de komende jaren. Wij hebben Marien hier wat vragen over gesteld. Waarom is de beleidsmarkt georgani- seerd? “De beleidsmarkt is opgezet om iedereen (leden, vrijwilligers, omwonenden etc.) de gelegenheid te geven mee te denken over het beleid van Sliedrecht Sport voor de komende vijf jaar.” Hoe was de beleidsmarkt ingedeeld? “Voor elk van de zes speerpunten van het beleid was een ‘kraam’ ingericht. De kraam was bemand door twee ‘marktkoopmannen’ 16 Sliedrecht Sport die de discussies aan gingen en de gesprek- ken begeleiden. Bezoekers van de markt konden vrij rondlopen en op die manier overal over meedenken en meepraten.” Welke voorbereidingen zijn er al ge- weest ten aanzien van het nieuwe beleid? “De eerste voorbereidingen zijn al gestart in 2017, voordat we de nieuwe sporthal in gebruik namen. Dit heeft geleid tot de zes speerpunten. In de voorbereiding op de beleidsmarkt zijn we voornamelijk bezig geweest met het bedenken van stellingen en discussiepunten voor de speerpunten.” Wat gaan jullie doen met de verzamelde ideeën van de beleidsmarkt? “De opgehaalde ideeën en wensen vormen de input om de speerpunten van het beleid verder uit te werken. Per speerpunt werken we uit waar we naar toe willen en hoe we dat willen bereiken. Dit moet leiden tot een concept-beleidsstuk dat we aan de bestu- ren en de leden voor leggen.” Hoe kunnen mensen die niet aanwezig waren toch nog hun mening geven? “Via de website gaan we hier nog gele- genheid voor bieden. Daarnaast kan je altijd een van ons persoonlijk aanspreken hierover!” Dorijn Boogaard Sliedrecht Sport 17