Prikkels Magazine Oktober 2016 | Page 6

Wanneer wordt de Floriade een succes

Wederom een eenvoudige vraag waar geen makkelijk antwoord op te geven is. Dat succes is afhankelijk van de doelgroep die je het vraagt. De Nederlandse tuinbouw

heeft een ander antwoord dan de provincie of de

gemeente. Ik zal aangeven wanneer ik de Floriade een succes vind.

Voor mij is de Floriade een succes, wanneer we een evenement hebben dat binnen budget blijft, dat Almere,

de provincie, Nederland en hele delen van de Wereld heeft weten te vervoeren. Dat gemeenschappelijk een visie

heeft weten te omarmen en hier een goede invulling aan heeft gegeven. Een Floriade waar Almeerders bij betrokken zijn. Waarbij ervoor gezorgd is dat na het evenement een boost van positivisme voor de stad teweeg is gebracht.

.

Wanneer ben je trots op Almere

De vraag wanneer ik trots ben op Almere, is op zich een eenvoudige vraag maar het antwoord is complex. Trots op Almere kan ik op meer manieren zijn. Trots op een goede samenleving waar wij met elkaar op constructieve manier vorm aan geven. Trots zijn wanneer wij een duidelijk eigen identiteit ontwikkelen op basis van de kracht van de inwoners en de uniciteit van het gebied waar wij in wonen. Ik ben trots op Almere wanneer we de kracht van kennis en kunde uit Almere echt gaan benutten, en afgestapt zijn van dat alles van buiten naar binnen geïmporteerd moet worden.

Marc van Rooij. Almeerder. Bejubeld.

Bekritiseerd.

Hij weet de nuance te

bewaren, zo tonen zijn antwoorden.