Prikkels Magazine Januari 2017 | Page 2

Daarom MuziekhuisGertNijkamp!
Albijna30jaarúwaccordeonspeciaalzaak.
Hétadresvooraccordeons.Vooreenvakkundigadvies,belonsofbezoekonzewinkel
.
Altijddescherpsteprijs.Bezoekookonzewebwinkel.
Eigentechnischedienstvooraluwreparaties&onderhoud.
Bezoekookonzewebsite
www.gertnijkamp.nl
www.gertnijkamp.nl