Pressupost CAO 2022 3. Expedient Pressupost 2022

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant 150 08013 Barcelona Tel . 93 247 93 00 Fax . 93 247 93 01 info @ auditori . cat http :// www . auditori . cat
EXP . 2021-F101-02

EXPEDIENT PER A L ’ APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L ’ ANY 2022 DEL CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA