Position #2, 2021 - Page 70

Kundcase - Bjursells

Fem grävmaskiner inom ett år för värderingsstyrda Bjursells

Fyra Cat 330 och en Cat 352 är de senaste investeringarna för Bjursells i Jönköping . För några år sen investerade Bjursells även i två bandschaktare och mer är på gång för det snabbväxande företaget .
36
Hur har Corona-pandemin påverkat er? Hur har Corona-pandemin påverkat er? Hallå där! Hallå där! Rickard Thor! Torbjörn Sundh! VD för Trellegräv. VD för Torbjörn Sundhs Entreprenad. Fakta Trellegräv Företagets säte: Trelleborg Antal anställda: 60 st Omsättning: 180 MSEK Antal Cat-maskiner: Cirka 25 till 30 bandgrävmaskiner och hjulgrävmaskiner. Verksamhet: Rivningsarbeten, spontslagning med järnplank samt en del marksanering. 70 Hur har Corona-tiden påverkat er? – Vi har haft fler personer varit hemma från jobbet vilket inte är konstigt. Vi har dock inte haft många kända sjukdomsfall utan de flesta har varit hemma enligt restriktionerna. Produktionsmässigt har vi bara varit lindrigt påverkade. Det var nog endast de första vårmånaderna som det var lite trögt. Hur har ni arbetat med tanke på att begränsa smittspridning? – Vi har sett till att det funnits hand- sprit och möjligheter till att tvätta händerna på alla arbetsplatser. Vi har även ordnat så det funnits gott om platser i fikarum och samlingsrum. Vi har plockat ut fler arbetsbodar än normalt och har valt att inte ha några större samlingar inom företaget. Har det känts oroligt på något sätt? – Klart att det var lite oroligt i början innan vi visste var detta skulle sluta. Givetvis har vi under hela pandemin haft en oro över att verksamheter skulle stängas ner och hur man ska få medarbetarna att känna sig säkra. Vilka är era främsta projekt just nu? – Vi har ett antal intressanta spontnings- entreprenader i Malmö där Malmö Docks är den främsta, nere vid Kock- ums. På rivningssidan startar vi snart på Östermalmspark i Kristianstad åt Skanska som skall utveckla det gamla sjukhusområdet. Hur har affärsläget varit? – Resultatmässigt var 2020 ett jättebra år de sista sex, sju månaderna. Det var full snurr på både maskiner och all personal. Vi är nog lite överraskade över att vi inte blev mer påverkade av världsläget. Vi har även följt vår investeringsplan och har investerat i maskiner och verktyg på samma sätt som innan pandemin. Hur ser den närmaste framtiden ut för er? – Vi ser med tillförsikt på framtiden med många intressanta och större pro- jekt som ligger i pipen. Vi känner oss hoppfulla inför 2022 med flera projekt som förhoppningsvis kommer i gång. Vi önskar att vi får ett slut på pandemin vilket gör att fler kommer tillbaka på jobbet och att verksamheterna kör igång i normal ordning. Hur har Corona-tiden påverkat er? – Vi har som tur är inte haft så många sjuka eller drabbats av någon större smittspridning. Däremot har vi haft fler medarbetare som vabbat eftersom skolorna haft hårda restriktioner. Vi har lagt ned mycket tid på planering och förebyggande arbete. Vilka är era främsta projekt just nu? – Det är Västra länken runt Umeå, Norrbotniabanan samt utbyggnaden av Umeå hamn. Har det känts oroligt på något sätt? – Från början var vi oroliga för all- varliga sjukdomsfall och att vi skulle drabbas av både smittspridning och stängda arbetsplatser men det har vi glädjande nog klarat oss ifrån. Hur har ni arbetat med tanke på att begränsa smittspridning? – Vi har gjort i ordning saneringskit till alla maskiner, informerat alla medarbe- tare om vilka restriktioner som gäller och hur man begränsar smittspridnin- gen. Vi har också samverkat med våra kunder om hur vi minskar riskerna på arbetsplatserna. Har ni fått ändra på några planer under Coronatiden? – Vi fick tyvärr ställa in vår 30-års jubileumsfest och har även ställt in alla andra sammankomster med våra medarbetare. Hur ser den närmaste framtiden ut för er? – Jag tycker att det ser ljust ut. Här i norr är det mycket på gång. Pandemin börjar upphöra och företagen satsar. Hjulen rullar fortfarande framåt! Hur har affärsläget varit för er? – Eftersom vi arbetar mycket med infrastrukturarbeten så har vi inte märkt någon nedgång. Vi har även gjort de in- vesteringar vi behövt för verksamheten. Fakta Torbjörn Sundhs Entreprenad Företagets säte: Umeå Antal anställda: 120 st Omsättning: 200 MSEK Antal Cat-maskiner: Ett 30- tal maskiner. Band- och hjul- grävmaskiner, bandschaktare, hjullastare och väghyvlar. Verksamhet: Erbjuder ett brett utbud av tjänster inom entreprenad och transport. 71