Position #2, 2021 - Page 60

– Tillsammans med Zeppelin och Caterpillar har vi fått en lösning som passar både vår verksamhet och det kunderna efterfrågar . Grunden är ett helhetspaket som omfattar serviceavtal , förlängda garantier och finansiering . Att ha en tydlighet med ett märke förenklar både kontakter med serviceorganisationen och all annan kommunikation . Det blir en stor effektivitet .
– Caterpillar är ett starkt varumärke som är erkända för sin kvalitet , höga tekniknivå och driftsäkerhet vilket betyder mycket . Vi kan inte kompromissa när våra kunder hyr maskinerna av oss , allt måste funka . Vi bygger vårt eget varumärke tack vare starka samarbeten . För oss är det här en perfect fit , säger Per .
Leveranserna av maskinerna sker under våren 2022 .
" Caterpillar är ett starkt varumärke som är erkända för sin kvalitet , höga tekniknivå och driftsäkerhet vilket betyder mycket ."
Per Geber med Zeppelin Sverige vilket har varit betydelsefullt i upphandlingen , berättar Per .
– En annan aspekt är att våra maskiner från Caterpillar är byggda för maskinister , de är inte specificerade på ett enklare sätt bara för att de ska hyras ut . Det här är riktiga maskiner för professionella användare , förklarar Martin och fortsätter ur ett hållbahetsperspektiv :
– Maskinerna är bränslesnåla och har effektiva tekniska lösningar . Caterpillar kan dessutom leverera miljöolja i flera av maskinerna direkt från fabrik .
Helhetslösning som är bra för alla VD Per Geber är nöjd över helhetsupplägget i affären .
DKLBC : s nya maskiner :
Grävmaskiner ( samtliga är Next generation ): Cat 301.6 – 2 st Cat 302 – 2 st Cat 303.5 – 4 st Cat 305 – 4 st Cat 306 – 3 st Cat 308 – 2 st Cat 310 – 1 st Cat 313 – 1 st
Hjullastare Cat 906 – 3 st Cat 908 – 3 st Cat 914 – 1 st Cat 920 – 1 st
Fakta
31
Mining - kundcase Snells – I Kaunis arbetar vi med bland annat lastning, transport, vägar, skrotning samt drift och underhåll, berättar Patrik. Snells verksamhet sker främst i Sverige men även i Finland. – I Finlands största dagbrott Boliden Kevitsa hanterar vi årligen två miljoner ton med gråbergskrossning för gruvans behov. Utöver krossningen ansvarar vi även för lastningen där, säger han. Förutom gruvuppdragen har Snells även sex egna bergtäkter. Mekanisk verkstad och skoptillverkning Men det är inte bara gruventreprena- der som Snells arbetar med. Alltmer kommer tjänster och produkter runt omkring. Snells har en egen mekanisk verkstad och är till exempel wear partner åt SSAB för Hardox och kan åta sig underhåll och service. Snells har även en egen CNC-utrust- ning för att kunna skära och bearbeta plåtar för att underhålla och bygga utrustning. Deras helt nya verkstad har öppnat nya möjligheter. Snells har även börjat tillverka egna produkter kopplat till vad den tunga maskinmarknaden behöver. – Det händer mycket hos oss hela t iden, ibland känns det som att det alltid går i 200 knyck. Vi växer med nya och fler uppdrag. Vi bygger och förstärker organisationen och har ständigt nya idéer. Byter till Caterpillar Snells Entreprenad har tidigare haft ett annat maskinmärke som huvud- leverantör. Men sedan några år har Caterpillar blivit ledande inom Snells. 60 – Vi har investerat mycket i Caterpil- lars maskiner. En av Caterpillars styrkor är att de kan erbjuda hela bred- den av maskiner och i rätt storlekar, vilket de är ensamma om. Att renodla maskinparken gör att förarna känner igen sig, det blir lättare utifrån ett service- och underhållsperspektiv och vi blir prioriterade som kund, menar Patrik. – Vi vill minska det fossila bränslet och på sikt fasa ut det. Bränsleekonomin är viktig liksom vilket avtryck vi gör i miljön. Här jobbar vi målmedvetet både hur vi väljer drivmedel, hur vi kan börja använda el som kraftförsörj- ning och hur vi kan göra kloka maskin- val. Ett exempel är att vi investerat i nya Cat 988K XE. Vi har nyligen fått en maskin och en till är på väg. Foto: Roger Wanhainen/Snells. Det finns även planer på att kunna driva en av Cat 6015B-grävmaskinerna på el. I maskinparken ingår både bandschak- tare, grävmaskiner, hjullastare och gruvtruckar. Snells är även den aktör i Sverige som äger flest Cat 6015- grävmaskiner. Fräscha maskiner och bra arbetstider viktiga En av utmaningarna för Snells Entreprenad är att kunna rekrytera. – Vi investerar i 10 till 15 nya maski- ner varje år och vår målsättning är att köra Caterpillar i möjligaste mån. Därför är det viktigt att Zeppelin har en stor serviceorganisation i Norra Sverige, menar han. – Inte minst är Zeppelin starka i Kau- nis och Malmfälten samt med kompo- nentrenoveringen i Boden. Det gör att vi kan knyta ihop vårt samarbete med Zeppelin ännu bättre. Närvaron skapar en viktig trygghet för oss som kund. Strävar efter att fasa ut fossilt bränsle Miljö, hållbarhet och ett grönt mål är också i fokus. Hur gör ni för att lyckas rekrytera? – Vi försöker vara en bra och attraktiv arbetsgivare med en bra lönenivå och fungerande arbetstider. Till exempel är skiftgången 7-7 populär vilket innebär att man jobbar sju dagar och sedan är ledig lika många. En annan viktig fak- tor är att vi har en modern maskinpark med riktigt bra förarmiljöer, avslutar Patrik. – Vi behöver anställa duktiga och hängivna förare, arbetsledare och eko- nomer, ja inom de flesta yrkesområden. Men svårigheten är att det inte är lätt Service, eftermarknad och tillgänglighet ett måste Patrik Snell lyfter även fram driftsäkerheten och miljön. – Caterpillars maskiner har hög tillgänglighet vilket är avgörande. I våra uppdrag går de flesta maskinerna mellan 5000 och 8000 timmar om året. De måste rulla hela tiden och varje driftstörning eller stopp blir väldigt kostsamt. att hitta medarbetare. Det investeras så mycket i norra Sverige just nu. Det är nästan krig om bemanningen i Norr- botten och Västerbotten, menar Patrik. ”Här jobbar vi målmedvetet både hur vi väljer drivmedel, hur vi kan börja använda el som kraftförsörjning och göra kloka maskinval” Foto: Roger Wanhainen/Snells. 61