Position #2, 2021 - Page 6

Verkstadsflytt Gällivare

Mångdubbel kapacitetshöjning när nya verkstaden öppnats i Gällivare

På Energiplan 2 finns Zeppelins nya verkstad i Gällivare . Den ersätter den äldre och betydligt mindre verkstaden som låg på andra sidan gatan . – Nu kan vi göra så mycket mer , säger Ove Stenman som är Service director field mining vid Zeppelin .
Bakgrunden är en nysatsning i linje med mycket annat som görs inom Zeppelin Mining . – Vi har en stark maskintillväxt och ökad kundefterfrågan i vårt område vilket är mycket glädjande . Eftersom den tidigare verkstaden var för trångbodd har vi satsat på en ny och mer anpassad verkstad som en del i att bygga upp servicemarknaden , berättar Ove .
Kan göra mycket mer Den nya lokalen är närmare 1500 kvadratmeter stor och rymmer bland annat flera verkstadsplatser , kundmottagning , reservdelsförråd , omklädning och mötesrum .
– Vår nya verkstad innebär att vi kan göra jobb som vi generellt inte kunnat hantera i Gällivare tidigare . Nu kommer vi in under tak och kan göra service , underhåll och reparationer i en helt annan omfattning . Vi får en kapacitetshöjning och kan utföra jobb snabbare och med ännu högre kvalitet .
Allt kommer våra kunder tillgodo , förklarar han .
– På sikt när vi har fullt manskap i verkstaden och är helt installerade är målet att vi ska kunna åta oss mer nymontage och större uppdrag som CPT och CCR i Gällivare . Det var inte alls möjligt att göra det i de gamla lokalerna .
Rekrytering pågår Till verkstaden i Gällivare söker Zeppelin Mining mekaniker för fullt . – Idag är vi sju personer som jobbar här fördelat på två skift men vi vill bli fler , berättar Ola Lundgren som är ny verkstadschef .
– Vi har märkt att marknadstillväxten och flytten till våra nya lokaler skapat positiva vågor . Det är många som visat sitt intresse och hört sig för om arbete här och det känns hoppfullt nu när vi bygger upp vårt team på plats , säger Ove .
Ove Stenman
6