Position #2, 2021 - Page 48

Demoturne Cat 980 XE och Cat 982 XE

Givande demoturne med Cat 980 XE och Cat 982 XE

I september inledde Zeppelin en demoturne med Caterpillars efterfrågade nya XE-maskiner . Inledningsvis är två Cat 980 XE-maskiner igång i varsin halva av södra Sverige och innan årets slut breddas turnen med Cat 982 XE och flyttar även norrut .
Det finns en hög efterfrågan på Caterpillars XE-maskiner , berättar Kristian Johansson , Zeppelins produktchef för hjullastare .
– Vi i Sverige är faktiskt den största marknaden i världen på XE-maskiner tack vare Cat 972M XE vilket är mycket glädjande . Vi har ett politiskt läge som precis som Caterpillar och vi på Zeppelin fokuserar på miljö och hållbarhet . Våra entreprenörer har anammat samma tankesätt och därför är XE-tekniken så uppskattad .
Fler XE på marknaden Zeppelins turné som är ett nära samarbete med Caterpillar syftar till att visa nyttan av XE-maskiner och presentera de nya modellerna för en bredare kundgrupp över landet . Målet är att antalet XE-maskiner ska växa och bli ett naturligt inslag hos stora som små aktörer .
Snabb och precis i hela arbetsområdet Tack vare det nya hydrauliska systemet går det att riva hela dagen med kraft , styrka , snabbhet , precision och kontroll . Maskinen drivs av en Cat C13-motor som uppfyller kraven för EU Steg V . Caterpillar erbjuder via Caterpillar Work Tools dessutom klassens främsta och mest mångsidiga rivningsverktyg för större och k omplexa rivningsapplikationer .
Grundliga tester hos varje kund Demonstrationerna vänder sig inledningsvis till kunder inom krossning och har en nära och lokal anknytning . Varje användare får köra maskinen i sin egen miljö , har gott om tid på sig och får en gedigen genomgång .
– Vi har en demoförare med på varje uppstart och de som testar maskinerna får göra det grundligt . Varje maskin får användas i 3-5 dagar innan den transporteras vidare till nästa ort och kund , berättar Kristian .
Kristian Johansson
Maskinerna kommer direkt från Caterpillars första produktionslina och är utrustade så de är lämpade för kunder som arbetar med krossning och utlastning .
Imponerade förare Reaktionerna från de första kundtesterna har varit positiva .
– När vi startade turnén med maskinen som går på västkusten började vi med ett evenemang på Vikan-krossen i Göteborg . Första dagen hade vi ett 15-tal förare som fick testa maskinen och som var väldigt imponerade , säger Kristian .
De fick se att XE-tekniken gör maskinen tyst och lugn men samtidigt forcerande och stark samt att bränsleförbrukningen reduceras ordentligt .
– Alla dessa goda egenskaper har bibehållits när Caterpillar skalat upp storleken tio ton , från Cat 972M XE till de nya större maskinerna , betonar han .
25
Ny eftermarknadschef i Sverige Ny samordnad organisation Hallå där! Zeppelin skapar gemensamma regioner för försäljning och eftermarknad Nu förstärker Zeppelin marknadsnärvaron i Sverige för sälj och eftermarknad inom divisionen Construction genom en ny regionindelning. – Vi vill samordna vårt arbete för att det ska bli ännu enklare och bättre att vara kund hos oss. Målet är att öka kundnöjdheten ännu mer, berättar Patrik Lämborg, Eftermarknadschef för Zeppelin i Sverige. De nya regionerna som gäller är: Region Syd/Väst, där Sebastian Stenbäcken är säljchef och Christopher Karlsson är regionchef för efter- marknad. Region Nord/Öst, där Christer An- dersson är säljchef och John Gibeck är regionchef för eftermarknad. Övergripande ansvariga för Sverige är Anders Thuné som är Försäljningschef och Patrik Lämborg som är Efter- marknadschef. blir bättre. Även den synliga närvaron ska öka. – För att vi ska öka kundnöjdheten ännu mer så ska vi bli fler som är ute på fältet. Därför är ambitionen att vi ska rekrytera fler medarbetare så som säljare, eftermarknadssäljare, servicet- ekniker och fältmekaniker. Dessutom ska ännu mer ansvar delegeras ut i verksamheten, till exempel beslut om garantier och goodwill skall oftare kunna fattas direkt hos kund, förklarar Patrik Lämborg. Patrik Lämborg är ny Eftermarknadschef för Zeppelin Sverige sedan första april i år. Vinster för alla – Vi ska förenkla kontaktytorna, förkorta ledtiderna och öka det proak- tiva arbetet. Vi skapar dessutom ett homogent och gemensamt arbetssätt över hela landet, berättar Patrik. – Vi har marknadsledande maskiner och mycket kompetenta medarbetare med erfarenhet och specialistkunskaper som varje dag vill göra sitt yttersta. Det här är en satsning där alla blir vinnare, betonar Anders Thuné. Hej Patrik, hur är läget? – Jo, det är fint. Jag är just nu på väg till Växjö och min kollega Anders Thuné som är Försäljningschef för att samarbeta kring några frågor som handlar om vår nya gemensamma regionorganisation för sälj och eftermarknad. Vad brinner du för i ditt jobb? – Det är ledarskap! Att skapa miljöer där man har ett ödmjukt förhållningssätt till varandra oavsett vilken position man har. Att varje medarbetare vågar ta för sig, känner sig delaktig och att man kan lyckas genom varandra. Man hjälps åt att driva mot gemensamma mål. Berätta, vad innebär ditt jobb som Eftermarknadschef? – Det är att leda och utveckla vårt eftermarknadsarbete i Sverige och se till att våra kunder och användare känner sig nöjda och att de effektivt får den hjälp och information de behöver. Att de känner att vi lyssnar på dem i deras ärenden, är reaktionssnabba och att servicegraden är hög. Varför är eftermarknadsfrågor så viktiga? – Det är lätt att tänka att antalet sålda maskiner är måttet på hur man lyckas, men att skapa långsiktiga affärer inne- bär så mycket mer. En fungerande efter- marknad med snabb och god service där man får hjälp och tydliga svar direkt är väldigt viktig för att man ska fortsätta få göra affärer och vara en stark aktör. Berätta om din bakgrund? – Innan jag började på Zeppelin arbetade jag fyra år som vice VD och Chief Operating Officer inom Mercedes Benz dotterbolag för bussar. Före det arbetade jag många år inom Swecon och Volvo CE. Vem är du som privatperson? – Jag är gift, bor i Skara, är 54 år och har två vuxna barn, jag kör motorcykel och spelar gitarr. Jag älskar hårdrock och är med i ett band,”Free from sin” som faktiskt håller på att spela in en skiva! Utför och förmedlar transporttjänster över hela Sverige och Norge. Med en lastkapacitet upp till 85 ton kan Wmt transportera i stort sett alla entreprenadmaskiner på marknaden. Stolta samarbetspartners och leverantörer av Zeppelin-maskiner. Samverkan och ökat kundfokus – Det som är helt nytt och som kommer att bli mycket bättre för våra kunder är att varje region kommer att ha en tydli- gare och mer direkt samverkan mellan både försäljning och eftermarknad, berättar Anders Thuné. – Det betyder att vi får ett bättre kundfokus, en bättre överblick och att ärenden blir snabbare hanterade och vi arbetar mer synkroniserat, fortsätter han. Fler händer och direkta beslut Men det är inte bara överblicken som 48 Patrik Lämborg och Anders Thuné Värmlands Maskin o Transportkonsult AB | Telefon: 0590-160 50 | www.wmtkonsult.se Värmlands Maskin o Transportkonsult AB | Telefon: 0590-160 50 | www.wmtkonsult.se 49