Position #2, 2021 - Page 42

Cat 980 , Cat 980 XE , Cat 982 och Cat 982 XE
Redan 1959 kom Caterpillars första hjullastare i A-serien . Mycket har skett sedan dess och 60-års erfarenhet ligger bakom den nya Next Generation -serien som precis har lanserats . I Caterpillars utvecklingsarbete för den nya generationens hjullastare har fokus varit tekniska innovationer , ökad prestanda , bättre driftsekonomi , högre förarkomfort och säkerhet .
Högre bränsleeffektivitet och lägre underhållskostnader De nya hjullastarna har en förbättrad teknik som ökar både maskinprestanda och driftseffektivitet . Nya Cat 980 och 982 är upp till 10 procent mer effektiva jämfört med föregångarna Cat 980M och Cat 982M .
De stora skillnaderna återfinns hos de helt nya modellerna Cat 980 XE och Cat 982 XE som ökar bränsleeffektiviteteten med upp till hela 35 procent och reducerar koldioxidutsläppen upp till 20 procent .
Ökar bränsleeffektiviteten upp till 35 procent Caterpillars XE-maskiner står för Caterpillars egen hybridteknologi som resulterar i en klassledande bränsleeffektivitet . Tekniken bygger på en steglös transmission ( CVT ) som utformats och tillverkas av Caterpillar . Tack vare XE-teknologin sänks ljudnivåerna vid drift .
980 XE och 982 XE har ett steglöst variabelt parallelldrivningssystem med hög effektivitet . En mekanisk direktkoppling från motorn till hjulen kombineras med en Hystat-variator .
Tack vare integrering med CVTtransmissionen , den Steg V-godkända C13-dieselmotorn samt maskinens hydraulik- och kylsystem förbättras bränsleeffektiviteten med upp till 35 procent genom att motorvarvtalet sänks med hög dragkraft . Hjullastarna har även funktioner för finreglering av dragkraften och virtuella växlar som gör att förare lätt känner igen sig och kan skifta från körning av traditionella powershift-maskiner .
Enklare lastning , vägning och tömning De nya hjullastarna har Cat Payload * -system med Assist som standard på alla lastare i 980- och 982-serien .
22
Produktnyhet - Nya minigrävare Cat 308 CR med fast bom kompletterar Cat 308 med svängbom Sedan tidigare har Cat 308 CR med svängbom funnits på marknaden som en del av Next generation-programmet. Nu finns även grävmaskinen i ett nytt utförande med fast bom. Jämfört med svängbommen ger den fasta bommen ett ökat vertikalt grävdjup, högre tipphöjd samt förbättrade lyftprestanda vid arbet- en nära maskinen. Caterpillar lanserar fyra nya vassa minigrävare Färre förflyttningar och nätt i trånga lägen Den fasta bommen tillsammans den kompakta svängradien begränsar över- hänget vid arbete i sidled, vilket gör att Cat 308 CR fungerar utmärkt i trånga utrymmen. Med fyra nya minigrävare inom Next generation- programmet höjer Caterpillar nivån ytterligare i branschen för det mindre grävmaskinssegmentet. De nya modellerna är Cat 302.7 CR, 303.5 CR, 303 CR samt 308 CR med fast bom. Caterpillars nya minigrävare ökar driftseffektiviteten, underlättar under- hållet, förbättrar förarkomforten och har flera helt nya funktioner som ingen annan leverantör erbjuder i storleks- klassen 2,7 till 3,5 ton. eparationer. Dagliga underhållskon- troller utförs snabbt genom luckor på marknivå. Cat 302.7 CR, 303.5 CR, 303 CR har som standard en tiltbar hytt vilket ger perfekt åtkomlighet vid service. Ökad förarupplevelse och 10 procent högre prestanda Bland nyheterna finns en ökad förarupplevelse genom Caterpillars spakstyrning, farthållare, förarunika inställningar, luftkonditionering och Bluetooth-teknik. Uppgraderingar av det hydrauliska systemet förbättrar lyftkapaciteten och cykeltiderna, medan inställningar som justeras av förarna ökar effektiviteten. Tillsammans resulterar maskinernas konstruktion och funktioner upp till fem procent lägre totala ägarkostnader jämfört med tidigare modeller. Nya Cat 302.7 CR, 303 CR och 303.5 CR ger upp till tio procent högre prestanda vid till exempel transport och dikesgrävning. Tack vare grävmaskinernas robusta konstruktion och användningen av gemensamma komponenter minskar kostnaderna för reservdelar och 42 Automatisk avstängning vid tomgång Cat 302.7 CR och Cat 303 CR drivs av turboladdade dieselmotorn Cat C1.1 medan Cat 303.5 CR drivs av Cat C1.7. Båda motorerna uppfyller kraven enligt EU steg V och ger 17,6 kW Cat 308 nettoeffekt. Automatisk avstängning av motorn vid tomgång bidrar till minskad bränsleförbrukning. Användbara i trånga utrymmen Bokstäverna CR (Compact radius) be- tyder att minigrävarna har en kompakt svängradie med minimalt överhäng vilket är optimalt i trånga utrymmen. Ytterligare fördelar vid trånga miljöer är det expanderbara underredet som är tillval för Cat 302.7 CR. Underredet gör det möjligt att hydrauliskt förändra bandbredden från 1355 mm till 1780 mm vilket skapar optimal balans. Bra vid schakt och återfyllnad Schaktbladet som är standard ökar maskinernas mångsidighet ytterligare och gör det möjligt att utföra effektiva återfyllnings- och schaktningsjobb. Ett vinklat bladalternativ finns för Cat 303.5 CR som ger ytterligare flexibilitet. Minigrävarna har förbättrade säker- hetsfunktioner med både lösenkod och Bluetooth-nyckel. Den tätade och trycksatta hytten ger föraren en ren och tyst arbetsmiljö och kan utrustas med uppvärmning och luftkonditionering. Lätt att styra med spakstyrning och farthållare Caterpillars populära Stick Steer System förenklar styrningen och ger föraren möjlighet att med en knapptry- ckning växla från konventionell styrn- ing med spak/fotpedal till joysticken. Förflyttningen på arbetsplatsen under- lättas även med farthållaren som håller en transporthastighet på upp till 4,5 km/h. Stark motor och vässad hydraulik Cat 308 CR drivs av en Cat C3.3B-mo- tor på 51,8 kW som uppfyller normerna för EU steg V. Förbättringar av det hy- drauliska systemet i kombination med automatiska tomgångs- och avstängn- ingsfunktioner förbättrar maskinens ef- fektivitet och sänker driftskostnaderna. Cat 308 CR med fast bom är även utrustad med Caterpillars spakstyrning samt farthållare. Fakta Produktspecifikationer Modell 302.7 CR (fast underrede) Motor Cat C1.1 Turbo Nettoeffekt, kW 17,6 Min. vikt med hytt, kg 2 670 Max. vikt med hytt, kg 3 040 Bakre svängradie Compact Standardgrävdjup, mm 2 510 Långt grävdjup, mm 2 710 303 CR 303.5 CR 308 CR med fast bom Cat C1.1 Turbo 17,6 3 140 3 545 Compact 2 650 2 950 Cat C1.7 17,6 3 620 4 190 Compact 2 810 3 110 Cat C3.3B 51.8 7330 8025 Compact 4145 4687 Med reservation för felskrivningar och övriga justeringar. 43