Position #2, 2021 - Page 38

Kundcase - Bjursells
Bjursells har haft utveckling de senast Nors tog över som v för sju år sedan oms miljoner kronor . Ida gen närapå dubblera 70-miljonersgränsen
Bjursells gör det t Framgångarna grund hetsfokus , maskiner dela samma värderin samarbete .
” Jag är själv maskinförare i grunden och för mig är framgångsreceptet att vi gör det här tillsammans .”
– Vi har renodlat flo i bra maskiner och u tigast är att vi har du och är ett sammansv berättar Mikael Nor verksamhetschef .
– Jag är själv maskin och för mig är framg vi gör det här tillsam både skruvat , kört g skogsmaskin och gö farande när det behö mig inte på någon p hur man ska göra . I gemensam målbild ,
Tryggt nuläge Strategin har visat s Den stora omsättnin lett till både framgån stabilitet inom företa
– Nu har vi en bra gr när det gäller omsätt maskiner . Vi klarar s på ett annat sätt . Jag är mer sårbar när ma särskilt om maskine man står stilla .
38