Position #2, 2021 - Page 2

Continental har produkten för din entreprenad maskin
Continental har produkten för din entreprenad maskin
Kontakta oss för mer information Tel : 0200 456 000

Din specialist på finansiering av CAT maskiner

In collaboration with Nordea Finans Sverige AB
Kontakta oss så berättar vi mer !
Anna Nilsson , Växjö Catarina Lundin , Göteborg Thomas Bohlin , Stockholm Ulf Nordenståhl , Sundsvall Richard Hultén , Piteå
070 - 245 03 70 anna . nilsson @ nordea . com 070 - 662 78 62 catarina . lundin @ nordea . com 070 - 310 55 65 thomas . bohlin @ nordea . com 070 - 317 05 89 ulf . nordenstahl @ nordea . com 070 - 564 80 25 richard . hulten @ nordea . com
Copyright and TM Notice Statement © 2013 Caterpillar . All Rights Reserved . CAT , CATERPILLAR , their respective logos , " Caterpillar Yellow ," the " Power Edge " trade dress as well as corporate and product identity used herein , are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission .