Position #2, 2021 - Page 17

Fakta
Norrbotniabanan Norrbotniabanan är en 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå . Banan ska preliminärt trafikeras av cirka 44 persontåg och 22 godståg varje dygn . Stationer planeras till Umeå , Sävar , Robertsfors , Bureå , Skellefteå , Piteå och Luleå . Det kan bli fler .
Kostnaden för Norrbotniabanan är beräknad till cirka 29 miljarder kronor ( enligt 2014 års kostnadsläge ). Banan finansieras via statliga medel men även medel från vissa kommuner samt EU . Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta transporterna från väg till järnväg .
17