Position #2, 2021 - Page 16

Norrbotniabanan
Närmare 70 tåg per dygn Norrbotniabanan kommer preliminärt att trafikeras varje dygn av cirka 44 persontåg och 22 godståg .
– Grunden för Norrbotniabanan har alltid varit godset men med tanke på de gigantiska investeringarna på 700 miljarder som på kort tid blivit klara har Norrbotniabanans del i kompetensförsörjningen i Norrland blivit lika viktig , berättar Elisabeth .
Vad skulle hända om inte Norrbotniabanan inte byggdes ? – Det är helt klart att utan banan skulle vi inte kunna fånga upp de mervärden med de jobb som skapas och de investeringar som sker . Vi vill att människor ska bosätta sig här så vi kan få utväxling av satsningarna . Ta exemplet Northvolt i Skellefteå där 3000 medarbetare ska anställas i fabriken vilket i sin tur genererar stora ringar på vattnet . Bara i Skellefteå räknar kommunen att befolkningen kommer att öka med 10 000 personer .
– Jag tror att summan 700 miljarder kronor som satsas inom näringslivet är så stor att det inte är lätt för oss vanliga människor att ta in vilka investeringar som görs fram till 2035 och vilken viktig uppgift Norrbotniabanan har i detta , menar Elisabeth Sinclair .
Varför behövs järnvägen när både vägar och sjötrafik finns ? – Vi vet att flera aktörer som till exempel Boliden vill skicka flera men mindre transporter för bättre och jämnare flöden . Att transportera via båt innebär stora laster som tar lång tid att lasta och binder kapital . Järnvägstransporter ger kontinuerligare flöden , lägre utsläpp och är säkrare än vägtransporter .
– Ett annat viktigt skäl är att järnvägen går snabbare . Även om vi på sikt får fler elbilar på våra vägar så klarar vi inte att köra bil mellan städerna under en timme men det gör järnvägen . Dessutom går det att arbeta samtidigt som man åker tåg !
Upp till Luleå I juli 2021 meddelade regeringen att Trafikverket ges i uppdrag att påbörja planeringsarbetet för Norrbotniabanans återstående delsträcka Skellefteå – Luleå . Syftet är att byggstarten av den sträckan kan ske inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan .
– Det är ett fantastiskt besked att planeringen norrut kan gå vidare . Det kom helt i rätt läge eftersom banans planering är klar mellan Umeå och Skellefteå och arbetet med den första sträckan är påbörjad , säger Elisabeth och fortsätter :
– Beskedet innebär att vi inte tappar tempo . Nu kan samma medarbetare från Trafikverket som arbetat med planeringen mellan Umeå och Skellefteå fortsätta arbetet upp till Luleå med sin kunskap och erfarenhet . Det är viktigt att arbetet med Norrbotniabanan går vidare till Luleå och inte stannar i Skellefteå . Nu kan allt byggas färdigt , betonar hon .
Vad betyder Norrbotniabanan för regionens maskinentreprenörer ? – Norrbotniabanan men även alla andra industriella satsningar som sker häromkring betyder massor för alla entreprenörer . Med detta följer även upprustning av befintlig infrastruktur .
– Som entreprenör tycker jag definitivt att man ska ta sig en titt och se vilka möjligheter som finns och säkerställa att man är rustad både när det gäller maskiner och manskap . Det är en bra marknad för entreprenörer . Maskiner och förare kommer att behövas för att allt ska kunna genomföras . Investeringarna är beslutade , nu gäller det att få allt på plats , avslutar Elisabeth Sinclair .
16