Position #2, 2021 - Page 15

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare , säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet . Banan är en viktig del i det europeiska transportsystemet och ingår i det europeiska stomnätet för järnväg och den Botniska korridoren .
Inget hembygdsprojekt – Det är viktigt att se att Norrbotniabanan är en satsning för hela Sverige och att det inte är ett lokalt hembygdsprojekt , berättar Elisabeth Sinclair som är projektledare för Norrbotniabanegruppen .
– Hela 90 procent av den järnmalm som produceras i EU kommer från Norrbotten . Av brytningsvärdet på 25 miljarder kronor förädlas det sedan av industrier i Sverige till ett värde av 550 miljarder kronor och därefter ytterligare 10 gånger mer i Europa . Därför har Norrbotniabanan även ett starkt stöd av EU , fortsätter hon .
Största projektet i efterkrigstid Norrbotniabanan är ett av Trafikverkets största pågående projekt just nu . När Botniabanan byggdes upp till Umeå med en sträcka på 19 mil var det Sveriges största järnvägsprojekt i efterkrigstid . Norrbotniabanans sträcka är 30 procent längre .
Byggstart för det första avsnittet Umeå-Dåva , en sträcka på cirka 14 kilometer , skedde 2018 med en rad förberedande arbeten . Under 2020 påbörjades entreprenaderna . Efter etappen följer sträckan Dåva-Skellefteå med planerad byggstart 2024 . År 2030 beräknas tågtrafiken vara igång mellan Umeå-Skellefteå , enligt Trafikverket .
Sommaren 2021 kom regeringen med beskedet att planeringen för sista etappen , upp till Luleå ska inledas .
Snabbare trafik och tyngre laster Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt eftersom den nya , moderna järnvägen går i en rak sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns . Den klarar av tunga laster och höga hastigheter vilket gynnar godstrafiken .
Det finns även en miljöaspekt i Norrbotniabanan . Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton varje år genom att flytta transporter från väg till järnväg .
15