Position #2, 2021 - Page 14

Norrbotniabanan

Här byggs 27 mil järnväg . Jätteprojektet Norrbotniabanan är viktigt för hela Europa

Norra Sverige står just nu mitt i en industriell utveckling utan motsvarighet . Investeringar värda 700 miljarder kronor är redan säkrade i nya verksamheter som Northvolt i Skellefteå , Hybrit i Luleå , H2 Green Steel i Boden och många fler . I detta spelar nya Norrbotniabanan en nyckelroll för både godstrafik och försörjning av arbetskraft .
Foto : Patrick Degerman
14