portfolio_JM_2020 2020 - Page 48

�E��NE�N� ���B�� S���E�N�ST� B���EN Biotechnologické společnosti selhávají při vývoji nových léků častěji, než uspějí, a když uspějí, zpravidla se stanou součástí větší farmaceutické společnosti, která potřebuje nové produkty. Příběh společnosti Biogen trvající už 40 let je ale jiný: zůstala vždy samostatnou a stále se věnuje úspěšnému výzkumu. Biogen je dnes jedním z lídrů v oblasti neurovědy. �řináší nové a převratné léky řešící neurologická onemocnění, jako je Spinraza na spinální svalovou atro�i, hlavní genetickou příčinu smrti u kojenců. Biogen založila v roce 19�� malá skupina vizionářských vědců, kteří věřili na budoucnost biotechnologií. Mezi nimi byli i dva pozdější laureáti Nobelovy ceny� profesor M�T �hillip Sharp, který ji získal za svůj výzkum struktury genů, a biochemik a fyzik �alter �ilbert, který ji dostal za svou průkopnickou práci při navrhování metod pro stanovení sekvence nukleotidů v nukleové kyselině. Biogen zprvu vyvíjel produkty pro farmaceutické společnosti, až v polovině devadesátých let přišel s prvním vlastním lékem Avonex pro léčbu roztroušené skler�zy. �lo o výsledek transformace společnosti zaměřující se především na výzkum na �rmu, která chce mít výsledky své práce pod kontrolou. Celý proces začal v polovině 80. let a je spjatý s tehdejším prezidentem společnosti Jamesem �. Vincentem. Společnost tehdy musela začít přemýšlet, jak rozsáhlý výzkum zúžit a soustředit se na to, co slibuje reálné využití. �odle tehdejších představitelů se takový náročný krok, na kterém mnohé jiné �rmy ztroskotaly, podařilo úspěšně provést i díky tomu, že v popředí zájmu společnosti Biogen zůstal vždy pacient a jeho užitek. V roce 19�� také �rma uskutečnila svou první akvizici� spojila své síly s americkou společnosti ���C �harmaceuticals, která se zaměřovala na vývoj monoklonálních protilátek. �alší akvizice přišly v nultých letech tohoto století, Biogen také vytváří různé aliance týkající se konkrétních terapií. �nes je díky tomu zdravou a rychle se rozvíjející biotechnologickou �rmou, která v roce �01� zaznamenala rekordní výnosy ve výši 1�,3 miliardy dolarů. NEWSLETTER � ���������S�� 4������������������� ������������������ Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, od roku 1978 přináší společnost Biogen nemocným naději na léčbu v oblastech medicíny, kde léky dosud neexistovaly. Na počátku byla myšlenka soustředit se na potenciál biotechnologií, která se v průběhu let ukázala jako správná. Zároveň se jsme se nejen dokázali prosadit jako výzkumná společnost, ale zvládli jsme i transformaci na úspěšného výrobce léčiv, aniž bychom slevili z našich původních ideálů přinášet pro nemocné převratné terapie. V tom je příběh naší společnosti jedinečný. Za čtyřicetiletou existenci se vědcům v Biogenu podařilo nashromáždit rozsáhlé odborné znalosti, které využíváme ve vývoji a výrobě léků na nejnáročnější a nejsložitější nemoci především v oblasti neurologie, kde jsme se stali průkopníky nových léčebných terapií. Naše přípravky pomáhají například pacientům s roztroušenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou, spinální svalovou atrofií, Parkinsonovou nemocí či amyotrofickou laterální sklerózou. Vybudovali jsme také výrobní závody, díky nimž patříme mezi největší biotechnologické firmy. Společnost Biogen by však takových výsledků nedosáhla, kdyby nebylo vás, zaměstnanců. Naše společnost má v „genech“ zakódováno pionýrské nadšení, které pociťovali její zakladatelé, když své odborné znalosti začali měnit v naději pro pacienty. A již zmíněná transformace všechny naučila, že důležití nejsou jen vědecké vize, ale všichni, kteří přispívají k tomu, aby nezůstaly na papíře a dostaly se formou léků ke všem potřebným. Nezáleží tedy na vaší pozici ve firmě, ale na vašem odhodlání naplnit myšlenky zakladatelů firmy a zlepšovat budoucnost nemocných. A za to vám patří velký dík. MUDr. VÁCLAV NOVOTNÝ 1 VELKÉ MYŠLENKY I MRAVENČÍ PRÁCE tak dokážeme přinášet nové terapie těžce nemocným # 1 Skrze nápady a pokusy akademiků a vědců naší společnosti přicházejí na svět nové hypotézy Vědci pak zkoumají příslušné biologické vlastnosti nové molekuly Pokud jsou výsledky slibné, testují se nové preparáty na zvířatech Zabalené produkty se musí dostat k pacientům # 5 # 2 V první fázi klinických studií ověřují lékaři bezpečnost nových léků na zdravých lidech Ve druhé fázi zkoumají správné dávkování a léčebné a vedlejší účinky na malé skupině pacientů Ve třetí fázi ověřují na velké skupině pacientů v různých zemích světa, jestli jsou zjištění ohledně účinnosti a bezpečnosti nového léku správná # 4 Hotové přípravky pak musí dostat svou lékovou formu – naplní se například do ampulek. Ty je třeba ještě zabalit a správně označit # 6 # 7 # 3 Ve výrobních laboratořích musí pracovníci nejprve vytvořit buněčné banky množením buněčných kultur. Poté ustaví produkční bioreaktory. Buňky, které v nich vznikají, musejí poté čistit a koncentrovat. Naše úspěchy za posledních 40 let stojí na PIONEERS IN NEUROSCIENCE O novém produktu se musí dozvědět lékaři, zdravotní pojišťovny i nemocnice. velkých objevech špičkových vědců, ale bez každodenního úsilí všech, co nám věnovali a věnují svůj čas bychom nic nedokázali. 3 Biosimilars sehrají v budoucnu důležitou roli Společnost Biogen usiluje o tom, aby v roce �0�0 sloužily její přípravky jednomu milionu pacientů. �o budoucna považuje za ústřední vývoj a výrobu biosimilárních léků, které mohou hrát důležitou roli při rozšiřování přístupu k léčbě, přičemž zároveň i snižují náklady na zdravotní péči. Americký fyzik, biochemik a spoluzakladatel společnosti Biogen WALTER GILBERT byl v roce 1980 oceněný Nobelovou cenou za chemii spolu s Frederickem Sangerem za průkopnickou práci o metodice sekvenování genomu, tedy určování pořadí nukleotidů v nukleové kyselině. Molekulární biolog, genetik a spoluzakladatel společnosti Biogen PHILLIP ALLEN SHARP se spolu s Richardem Johnem Robertsem stal nositelem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství v roce 1993. Získali ji za objev členění genů eukaryotních buněk na úseky (introny a exony) a vystřižení intronů z mRNA. Foto: Science History Institute / Douglas A. Lockard Foto: Science History Institute /Conrad Erb Biogen jednou z mála společností s výrobními schopnostmi ky, bezpečnosti a účinnosti. Z tohoto důvodu dosahují náklady a hlubokou vědeckou odborností potřebnou k výrobě biosimilars. Vzhledem k tomu, že se všechny biosimilární léčiva vyráběrů, což je ale stále podstatně méně, než stojí původní biologic- na vývoj jednoho takového produktu 100 až ��0 miliony dolají z živých buněk, jsou za nimi roky vývoje a testování. Například ké léčivo. humánní růstový hormon je tvořen 191 aminokyselinami, což je V roce 2012 společnost Biogen a společnost Samsung Biologics vytvořily společný podnik Samsung Bioepis Co., �td., který se ekvivalent asi tří tisíc atomů. A biosimilars druhé generace jsou ještě složitější než biosimilars první generace, tedy zmíněná růstová hormonální terapie či inzulinová léčba. Mohou se sestávat lečnost Biogen uzavřela smlouvu, že bude v Evropě uvádět jeho zaměřuje na pokročilé biosimilars. Na konci roku 2013 s ním spo- z bílkoviny složené z více než 1 300 aminokyselin, což je přibližně 20 tisíc atomů. jsou revmatoidní artritida, psoriáza či Crohnova choroba. V roce anti-TNF terapie, včetně biosimilárních léčiv na onemocnění, jako Regulační orgány stanovily u biosimilárních léčiv požadavky na prokázání srovnatelné farmakokinetiky, farmakodynamiho podniku pro použití v Evropské unii. 2016 Evropská komise schválila první dvě biosimilars ze společné- 4 SIR KENNETH MURRAY byl molekulární biolog a spoluzakladatel společnosti Biogen, který vyvinul vakcínu proti hepatitidě B. Šlo o první vakcínu vyrobenou za použití genetického inženýrství. Za svůj významný přínos v oblasti biotechnologií byl v roce 1993 pasován na rytíře. Foto: Nationaal Archief / Rob Bogaerts CHARLES WEISSMANN, molekulární biolog aspolečnosti Biogen, jako první úspěšně klonoval biologicky aktivní lidský interferon alfa. Významně se také podílel na odhalování molekulární genetiky neurodegenerativních prionových chorob, jako jsou scrapie (kulhavka) či Creutzfeldt- Jakobova nemoc. Foto: Nationaal Archief / Dijk, Hans van HEINZ SCHALLER byl jedním ze zakladatelů molekulární biologie v Německu. Vystudoval chemii, ale brzy se začal věnovat rozvíjející se oblasti molekulární biologie. Studoval především hepatitidu B a viry napadající dobytek. Ve spolupráci s kolegy z Biogenu přispěl k prvnímu sekvenování genomu hepatitidy B a vývoji vakcíny proti této chorobě. Interní newsletter, plakáty, infografika