portfolio_JM_2020 2020 - Page 45

JIŽ 20 LET NA TRHU Komplexní řešení pro automatickou identifikaci www.codeware.cz KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO AUTOMATICKOU IDENTIFIKACI www.codeware.cz EET POKLADNÍ SYSTÉMY MÁME �E�ENÍ PR� V�EC�N� DOTYKOVÉ POKLADNÍ SYSTÉMY ����������������������������� ������������������������ g� g� g� g� g� g� g� g� �tečky čárových a �� k�dů Mobilní datové terminály �otykové pokladní systémy �iskárny účtenek Zákaznické displeje �lektronické cenovky �iskárny čárových k�dů �omplexní poradenství k ��� ������������������������ ��4���������4����� ���������������������� ���������������� Jaromírova 484/37, 120 00 Praha 2 tel.: +420 222 562 444 e-mail: codeware@codeware.cz www.codeware.cz Najdete nás na ���������������� � codeware_pokladni_systemy_238x167_.indd 1 18.11.16 19:22 letak_DL.indd 2 22.09.16 16:07 Tisková inzerce