Politikker Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik - Page 8

UDDANNELSE TIL JOB MÅL #2 UDDANNELSE TIL JOB I Odense fører uddannelse til job I Odense skaber vi uddannelser, som både har høj faglig kvalitet og er tæt på den praktiske hverdag ude på arbejdspladserne. Virksomhederne og det øvrige arbejdsmarked skal have indflydelse på uddannelser- ne, så de udover et højt fagligt niveau også matcher arbejdsmarkedets behov. Partnerskaber mellem virksomheder, skoler, uddan- nelsesinstitutioner og Odense Kommune sikrer, at elever og studerende kender mulighederne på det lokale arbejdsmarked. I Odense skal vi vejlede unge og voksne om de forskellige uddannelser og jobmuligheder, så de er fortrolige og bekendte med de muligheder, som de har – både nu og i fremtiden. Vi skal sørge for, at unge vælger uddannelse ud fra mulighederne på arbejdsmarkedet og egne styrker. Unge og voksne i Odense skal kunne vælge en ud- dannelse med jobmuligheder, og ledige skal i samar- bejde med kommunen styrke deres kvalifikationer, så de kan få sig et job. ”Det er vigtigt, at eleverne tidligt bliver guidet i hvilket valg, der er det rigtige for dem, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Det kan være svært at gennemskue med alle de muligheder, der er, og så vælger man måske bare noget, man kender, eller det samme som de andre. Derfor ønsker vi flere uuv-timer (vejledning red.), også til dem, der er uddannelsesparate.” Kasra Hakami, formand for Det Fælles Elevråd i Odense ”Vi skal være kendte for kvalitet – og for at have en tæt kobling til erhvervslivet.” VI VIL: • Vejlede unge og voksne, så de kan træffe kvalificerede valg ud fra deres egne styrker og ud fra mulighederne på arbejdsmarkedet. • Synliggøre de attraktive jobmuligheder, som en erhvervsuddannelse giver inden for teknologi, automation og science. • Integrere arbejdet med opgaver, stillet af erhvervslivet på alle skoler og uddannelser. 8 Jens Mejer Pedersen, rektor Erhvervsakademiet Lillebælt ”Vi skal uddanne de kvalificerede medarbej- dere, som arbejdsmarkedet efterspørger i fremtiden. Som uddannelsesinstitutioner og by skal vi være på forkant, så vores elever og studerende får de bedste muligheder for at bruge deres faglige kompetencer i et job eller videreuddanne sig”. Lars Bregnehøj, direktør Syddansk Erhvervsskole