Politikker Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik - Page 6

UDDANNELSE TIL LIVET MÅL #1 UDDANNELSE TIL LIVET Alle børn og unge i Odense skal lære at håndtere forandringer Fra børnene er helt små og på deres videre vej gen- nem skole og uddannelse, har vi fokus på dannelse som et afgørende element af uddannelse. Vi vil styrke deres vedholdenhed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed. Vi vil give mod og evner til, at alle kan opstille og forfølge de drømme og den livskvalitet, der kan give dem et godt liv. I Odense vil vi skabe gode forudsæt- ninger for mønsterbrydere. Ved at uddanne sig, skal man få lyst og udvikle evner til at bidrage i faglige og sociale fællesskaber. Man skal få udsyn, og man skal få demokratisk dannelse. Vi har fokus på, at alle har lyst og evne til at lære nyt, og vi vil arbejde systematisk med at fremme børn og unges kreative udvikling, så de kan bruge deres evner i nye sammenhænge livet igennem. VI VIL: • Understøtte den demokratiske dannelse på alle uddannelser. • Sætte tidligt ind for at styrke det enkelte barns vedholdenhed, nysgerrighed, mod, medmenneskelighed og kreativitet. • Skabe gode forudsætninger for mønsterbrydere i Odense. ”Vi skal sikre sammenhæng både i de kommunale prioriteringer, og når elever og studerende skifter fra skoler til ungdoms- uddannelser og videre til videregående uddannelser.” Carsten Claussen, rektor Tornbjerg Gymnasium 6