Politikker Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik - Page 14

UDDANNELSE TIL VÆKST MÅL #4 UDDANNELSE TIL VÆKST I Odense bygger vækst på uddannet arbejdskraft Vi vil sikre kvalificeret og veluddannet arbejdskraft som et stærkt fundament for væksten i Odense. Derfor fremmer vi de uddannelsesretninger, som arbejdsmarkedet kalder på. I Odense har vi modet til at udfordre eksisterende rammer, når vi udvikler nye uddannelser. Vi vil være kendt for at have en veluddannet arbejds- styrke på et arbejdsmarked, som er præget af en høj grad af automatisering, intelligent teknologi og digitalisering. VI VIL: Et tæt og stærkt samarbejde mellem uddannelses- institutioner og arbejdsmarkedet er en forudsæt- ning for, at vi hele tiden har tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at sikre velfærd og vækst. Med et arbejdsmarked under konstant forandring og i evig konkurrence, er det afgørende med tætte bånd mellem byens virksomheder og hele uddannelses- systemet. Kun på den måde sikrer vi, at virksom hedernes behov og uddannelsernes indhold tilgode- ser hinanden. 14 • Udvikle børn og unges teknologiske og digitale evner. • Skabe muligheden for, at studerende kan kombinere fag og forløb på tværs af forskellige uddannelser i ét samlet uddannelsesforløb. Vi vil dyrke skabertrangen, bevare den dybe faglighed og inspirere de fynske unge til at få tekniske kompetencer. Fremtidens værdiskabelse ligger i evnen til at omsætte kreative tanker til konkrete handlinger. Derfor skal vi i Odense og på hele Fyn være kendte for, at vores unge gennem hele skolelivet bevarer og styrker deres evner til at udvikle banebrydende ideer. Og vi vil være kendte for, at øens skoler og øens erhvervsliv står tæt sammen om at udfolde og udfordre de unges talenter, samtidig med at de unge får indsigt i det private erhvervsliv og mod på selv- stændighedskultur”. Poul Strandmark, formand DI Fyn