Połamany długopis 2/2018 2 numer 2018 - Page 20

Michelle Ngiuvu kl. VI a „List do ludożerców” 05.03.2018 r. Drodzy Ludożercy! Piszę do Was ten list, ponieważ widzę, co się dzieje z naszym światem. Żyjemy w erze Internetu i w czasach, w których rządzi pie- niądz. Wciąż chcemy więcej i więcej. W tym całym stresie i pośpiechu zapominamy o dru- gim człowieku, stajemy się obojętni na krzywdę i ludzkie cierpienie. Jakie są przyczyny naszego „ludożerstwa”?. Jak można się pozbyć wielkiej znieczulicy XXI wieku? Pozwólcie, że odpo- wiem na te pytania właśnie w tym liście. Zacznijmy od przyczyn. Na pierwszym miejscu należy postawić tempo życia. Dzisiaj brakuje nam czasu na spędzanie go z rodziną, bo jesteśmy zabiegani i zapracowani. Rodzice nie mają czasu na rozmowy, a my sami nie zawsze mamy na nie ochotę po ciężkim dniu w szkole. Aby to zmienić wystarczy zamiast mar- nować czas przed komputerem porozmawiać z rodzicami, a w dni wolne spędzić ze sobą tro- chę czasu. Następną przyczyną znieczulicy jest brak znajomości podstawowych zasad współży- cia z ludźmi. Wszyscy znamy zasadę „nie wolno się bić”, a ile osób dziennie zostaje pobitych? Wiemy, że nie wolno przeklinać, a ile osób przeklina? Zdaje- my sobie również sprawę z tego, że nie wolno brać narkotyków, bo niszczą nasze zdrowie i doprowadzają do śmierci, a ile osób je bierze? Czy więc, jeśli znam te zasady, ale w ogóle ich nie stosuję, jestem dobra? Nie! Jedną sprawą jest je znać, drugą stosować. Jeśli wiem, że nie mogę kraść, ale jednak ukradnę batonik, coś to zmienia? Przecież znam zasadę. Właśnie tak myśli większość ludzi. Zna zasady na pa- mięć, ale ich nie stosuje. Musimy to zmienić! Zacznijmy przestrzegać zasad, bo są po to, aby nas chronić. Co więc robić? Zacznijmy od naj- bliższego otoczenia. Zastanówmy się, czy ktoś z naszej klasy nie ma problemów. Nie chodzi o to, aby je wytykać, bo to potrafi każdy, ale żeby pomóc. Zgłoście nauczycielowi jeśli ktoś wam albo innym dokucza. Pamiętajmy, że dorośli zawsze nam pomogą. Każdy z nas jest inny. Różnice te jednak nie mogą nas rozdzielać. Musimy się wspierać i szanować. Dobre słowo nic nie kosztuje, a po- trafi wywołać uśmiech, który jest najpiękniej- szą rzeczą w człowieku. Michelle Ngiuvu Marika Kozłowska kl. II E (G) „Gorąca abstrakcja” 20