Pluspunt Voorjaar 2016

BLOKLAND Nieuwsbrief Blokland Metaalbewerking o.a. in dit nummer: The UniSpeed 7 has landed • PLUSPUNT De spot op: Linda de Bruin en James De Faveri Jaargang 6 • Nieuws over ons machinepark Nummer 3 • juni 2016 Blokland en TRUMPF: lange termijn relatie Bijna klaar Het is nog een kwestie van de puntjes op de i, maar dan is de tweede locatie van Blokland Metaalbewerking, vlak achter het ‘oude’ pand, volledig gereed. Niet alleen is er veel meer productieruimte, maar in de nieuwe hal is er ook vooral geïnvesteerd in ergonomische optimalisatie en logistiek. Edwin Voermans, directeur machinefabriek neemt ons mee ‘on tour’. “De machines gaan wel door”, trapt Edwin af. “Maar het is met name belangrijk dat we de omstandigheden voor onze medewerkers zo goed mogelijk maken. Het moet gewoon lekker werken zijn bij Blokland.” Op de nieuwe locatie uit zich dat bijvoorbeeld doordat de verlichting zich automatisch aanpast aan de omstandigheden. “Maar we filteren ook continu de lucht. De verwarming is geïntegreerd in het ventilatiesysteem en de verse aangezogen buitenlucht kan adiabatisch gekoeld worden. Via inblaasunits door het hele pand kunnen we de temperatuur constant houden. Dat is aangenaam voor de mensen en is heel gunstig voor een constante maatvoering van de werkstukken.” Elke machine is in de nieuwe setting uitgerust met een hijshulpmiddel, zodat er nauwelijks nog getild hoeft te worden. “Daarnaast is er voor iedereen ook gewoon meer ruimte. Dat zorgt voor een betere doorstroming en afzetruimte. Dat werkt beter. Iedereen kan z’n eigen werkbank en gereedschap goed kwijt. Alles onder handbereik.” De toegenomen ruimte is overigens niet alleen te wijten aan de extra meters oppervlakte, constateert Edwin lachend. “De grote schoonmaak naar aanleiding van de verhuizing leverde toch ook wel echt nieuwe ruimtelijke inzichten op!” Blijven investeren De oplevering van het nieuwe pand betekent niet dat de hand op de knip kan. Een nieuw ERP-systeem is aangeschaft en een 3d-buislaser wordt medio augustus verwacht. Maar met name blijft er in de eigen mensen geïnvesteerd worden. Edwin: “Binnenkort gaan drie jonge mensen van de frezerij in opleiding om ook met het CAM-systeem te kunnen werken. En wat we sowieso blijven voortzetten is het investeren in talent. Vanaf 17 jaar, met minimaal een VMBO-opleiding, ben je van harte welkom en maken wij er een vakman of –vrouw van.”