Plan Curricular 2022 - Page 10

9:15 – 9:35
Receso
20 min
9:35 – 10:15
3ra hora
40 min
10:15 – 10:55
4ta hora
40 min
10:55 – 11:35
5ta hora
40 min
11:35 – 12:00
Receso
25 min
12:00 – 12:45
6ta hora
45 min
12:45- 13:30
7ma hora
45 min
13:30 – 14:15
8va hora
45 min
14:15
Salida
SECUNDARIA
HORA
MOMENTO
DURACIÓN
07:35 – 07:55
Reflexión
20 min
07:55 – 08:35
1ra hora
40 min
08:35 – 09:15
2da hora
40 min
09:15 – 09:55
3ra hora
40 min
09:55 – 10:35
4ta hora
40 min
10:35 – 10:55
Receso
20 min
10:55 – 11:35
5ta hora
40 min
11:35 – 12:15
6ta hora
40 min
12:15 – 12:55
7ma hora
40 min
12:55 – 13:15
Receso
20 min
13:15 – 14:00
8va hora
45 min
14:00 – 14:45
9na hora
45 min
14:45
Salida
1.2 A DISTANCIA
INICIAL
HORA
MOMENTO
DURACIÓN
GRUPO
08:30-08:40
Recepción 1ra hora
10 min .
A
08:40-09:10
Sincrónico 1ra hora
30 min .
09:10-09:40
Asincrónico 1ra hora
30 min .
09:40-09:50
Recepción 1ra hora
10 min .
B
09:50-10:20
Sincrónico 1ra hora
30 min .
10:20-10:50
Asincrónico 1ra hora
30 min .
10:50-11:00
Recepción 2da hora
10 min .
A
11:00-11:30
Sincrónico 2da hora
30 min .
11:30-12:00
Asincrónico 2da hora
30 min .
12:00-12:10
Recepción 2da hora
10 min .
B
12:10-12:40
Sincrónico 2da hora
30 min .
12:40-13:10
Asincrónico 2da hora
30 min .