Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 76

De Transitiecirkel is een cyclisch model en de thema’s staan voor de relaties die we ontmoeten/aangaan in ons leven. Het model is op elke relatie toepasbaar en het geeft veel handvatten. Daarom zou ik graag zien dat dit model meer in de praktijk gebruikt wordt.

Als ik het model in de praktijk voor medewerkers zou beschrijven dan ziet dit er als volgt uit:

•Welkom: de medewerker heeft gesolliciteerd en is aangenomen, hij wordt ontvangen en ingewerkt op de nieuwe werkplek

•Hechten: de medewerker is onderdeel van de organisatie, heeft een werkrelatie met collega’s en hoort bij de organisatie.

•Afscheid nemen: de baan blijft, in deze hoedanigheid, niet langer bestaan. Het verlies dient genomen te worden.

•Rouwen: rouwen is je aanpassen aan de situatie die veranderd is. Je hebt hier dus iets te doen. De medewerker gaat aan de slag met de 4 rouwtaken**.

Rouwtaak 1: Erkennen, het verlies onder ogen zien en in elke vezel van je lijf laten doordringen.

Rouwtaak 2: Aanvaarden en ervaren van de emotionele pijn ten gevolge van het verlies.

Rouwtaak 3: Je leven herinrichten na het verlies, de draad oppakken, verder leven met het gemis.

Rouwtaak 4: Het verlies een plaats geven in je leven, het verweven in je verdere leven. Het rouwen gebeurt in een willekeurige volgorde en je bent er telkens, misschien op verschillende manieren, mee bezig.

Betekenis geven: het verlies is onderdeel van het leven geworden en wordt meegedragen door het leven.

Het model laat zien hoe je door het proces gaat, van welkom naar verlies tot betekenis geven. Het is geen proces dat je in één beweging, in een vastgestelde tijd doorleeft. Het model geeft aan welke thema’s je doorloopt. Een verlieservaring kent zelden één perspectief. Je zult zien dat men op verschillende momenten vanuit verschillende perspectieven door de Transitiecirkel heen gaat. Daarom spreken we vanuit verlieskunde liever van verlies verweven dan van verlies verwerken. Je kunt immers op een willekeurig moment altijd in een situatie komen waaruit blijkt dat je vanuit een bepaald perspectief nog wat stappen te maken hebt.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL