Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 70

het raam in het rode licht zitten?

We veroordelen hen, willen niet met hen omgaan en komen ook niet in actie. We staan zo los van hen dat we zelfs zeggen dat ze daar zelf voor gekozen hebben en dat iedereen mag doen en laten wat ze wil. Bedenk je daarbij dat slechts 3% van de vrouwen die in de prostitutie werkt dit werk vrijwillig doet. De overige 97% werkt gedwongen onder erbarmelijke omstandigheden en wordt misbruikt en uitgebuit. Waarom gaan we niet met hen praten als we in de rosse buurt lopen en hebben we een gesprek van vrouw tot vrouw? Waarom helpen we hen niet om uit een benarde situatie te komen? Waarom is er niemand die met een wetsvoorstel komt om in navolging van IJsland ook de prostitutie in Nederland op te heffen?

Wat kan jij doen?

Natuurlijk snap ik dat je je niet meteen geroepen voelt om het prostitutie probleem aan te pakken. Het gaat hierin om de kern van hoe je bent verbonden met andere vrouwen, ongeacht hun beroep of keuzes in hun leven. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is waardevol om werk te maken van meer vertrouwen en transparantie als vrouwen onderling. Dat je niet wegloopt als het moeilijk wordt maar dat je sisters weten dat je er altijd bent, wat er ook gebeurt. Het is niet authentiek wanneer je een groef in de plaat constant herhaald. Jij bent in staat om die eenheid te creëren onder vrouwen die hard nodig is. Zodat gelijkheid op de agenda staat, zodat vrouwen, net zo goed als mannen hun zegje doen bij belangrijke mondiale beslissingen voor vandaag en de toekomst en impact hebben op hoe je werk, je leven en de wereld eruit kan zien.

Op 21 december start de leergang Gender(r)evolutie. Wanneer je deelneemt aan deze leergang leer je alles over culturele conditioneringen en hoe je als vrouw samen met andere vrouwen eenheid realiseert en werkt vanuit (zelf)leiderschap.

Over de auteur:

Carla de Ruiter is hoofdredacteur van Pioniers Magazine en directeur en docent van de business school van

Servant-Leadership Solutions.

Als transformatiecoach en leiderschapstrainer heeft zij grootschalige

transformatie-processen begeleid. 

Carla volgde trainingen van o.a. Elizabeth Debold, een internationale autoriteit op het gebied van gender en vrouwen-ontwikkeling.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL