Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 54

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Keizer geef u bloot

Een oproep aan leiders om het taboe

op het bespreekbaar maken van

voorbeeldgedrag te doorbreken

Auteur: Arthur Hol