Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 18

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

"Leidinggevenden verlangen eerder naar overleven dan naar leven"

8. Exceeding intelligence

Bij het werven van personeel speelt een grote angst mee om mensen aan te nemen die beter zijn dan jij, als leidinggevenden. Men zoekt vaak medewerkers die qua intelligentie beneden het niveau van de leidinggevende zitten. Het grappige is dat sollicitanten soms te horen krijgen dat ze over gekwalificeerd zijn voor een baan en dan gaan leidinggevenden ook nog vaak voor die mensen denken door te zeggen “dat ze willen voorkomen dat de persoon in kwestie ongelukkig wordt in de baan.“ Als iemand solliciteert en die baan wil en ‘overgekwalificeerd’ is, dan moet je die persoon juist aannemen.

Goed voor je team en goed voor je organisatie, zeker als deze persoon die baan graag wil. De oorzaak kan niet anders zijn dan angst. Angst voor het feit dat die ander beter, slimmer, of sneller is dan jij en dat jij als leidinggevende door de mand valt. Het tegenovergestelde is waar: het getuigt van moed en inzicht als je mensen durft aan te nemen die beter zijn dan jijzelf. Daarmee breng je kwaliteit en kennis en kunde binnen je team op een hoger niveau. Leidinggevenden verlangen eerder naar overleven dan naar leven, waar ik mee wil zeggen dat er onvoldoende beseft wordt dat personeel dat hoger gekwalificeerd is dan jijzelf jouw taak vergemakkelijkt en verruimd. Je hoeft niet alle kennis in huis te hebben om met je team een goede klus te klaren. Het vereist leiderschap als je de juiste en betere talenten kunt inzetten ten gunste van het geheel en het gehele team.

Vanuit onze organisatie Servant-Leadership Solutions werken wij vanuit de volgende visie:

“Organisaties zoals we die kennen en de hiërarchische structuren van hoe zij zijn opgebouwd zijn geen realistische weergave meer van hoe wij de wereld graag zien. Onze maatschappij kent talloze uitdagingen die aandacht behoeven op het gebied van duurzaamheid, vredelievendheid en (gender)gelijkheid. Onze maatschappij heeft pionierende leiders nodig die zich verantwoordelijk voelen voor het transformeren van de heersende verouderde systemen naar nieuwe toepassingen die bijdragen aan een wereld waarin authenticiteit, duurzaamheid, welvaart en welzijn geïncludeerd zijn. Dit zijn inspirerende leiders die het beste in de ander benadrukken en richting kunnen en durven geven aan missies die groter zijn dan henzelf.” ​

Vanuit deze visie begeleiden we organisaties en individuen bij de eigentijdse toepassing van Servant-Leadership als oplossing voor organisatie- en maatschappelijke verandering en duurzame ontwikkeling. Met ook dus als effect het doorbreken van deze taboes.

Wij dagen leiders uit om hun angsten te overwinnen, de taboes te doorbreken en vanuit een bredere visie te ontwikkelen vanuit wie zij zijn als mens en welke rol en verantwoordelijkheid zij in de organisatie en maatschappij kunnen innemen. Hierdoor bouwen wij met hen aan een wereld die wel werkt en zelfs beter werkt.

www.servant-leadershipsolutions.nl