Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie | Page 41

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Interview: Carla de Ruiter

Wij zijn nu bezig met de ontwikkeling van “GLI-Totaal”. Dat is een intensief, multidisciplinair programma voor Gecombineerde Leefstijl Interventie, gericht op voeding en beweging en aandacht voor gedragsverandering, dat nu bij het RIVM ter beoordeling ligt. Hier kunnen straks alle centra in Nederland mee gaan werken. We zijn inmiddels ook al bezig met meerdere centra, ook in de VS, waar we volgend jaar februari de eerste stappen voor zullen zetten.

Leefstijlgeneeskunde is niet meer te stoppen en is de absolute toekomst. Steeds meer artsen zullen voeding en leefstijl gaan inzetten als medicijn. Want het wordt steeds duidelijker dat ziekte, en de daarmee samenhangende kosten, voor een belangrijk deel vermijdbaar zijn als we andere keuzes zouden maken. Als individu, als samenleving en als gezondheidszorg.

Meer informatie: www.amlifestylemedicine.com

Foto: Nico Kroon