Pioniers Magazine juli/ aug/ sept 2019 | Ecologische Intelligentie

Pioniers

Magazine

Christine Teunissen, senator Partij voor de Dieren: "Wij houden vast aan onze idealen en sluiten geen compromissen"

Coen van Dongen

Koester bomen voor onze toekomstige generaties

Alles over: Greenwashing | Tiny Houses | Eco-bewustzijn | Eco-Economie

Nummer 16

JULI/ AUG/ SEPT 2019

Hét magazine voor betekenisvol ondernemen & nieuw leiderschap

Artikel: Ecologische alternatieven voor begraven en cremeren

Themanummer:

Ecologische Intelligentie (EcQ)