Pioniers Magazine juli/ aug/ sept 2019 | Ecologische Intelligentie - Page 6

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Hij maakt het verschill

Rob van Tilburg is Directeur Programma’s bij Natuur & Milieu. Zijn loopbaan staat in het teken van het verbinden van maatschappelijke opgaven en ondernemingsstrategie. De Stichting Natuur & Milieu gelooft in een mooie, gezonde en duurzame wereld waarin mensen geen schade toebrengen aan de omgeving en waarin duurzame keuzes aantrekkelijk zijn.

‘We moeten vervuiling beprijzen’.

Interview: Desiree Paalvast

Wat betekent het begrip Ecologische Intelligentie voor jou?

“Ben je ecologische intelligent, dan begrijp je heel goed hoe de drager van het ecologisch systeem economisch verankerd is. Voor mij betekent het dat je als samenleving zowel in nationaal- als internationaal verband zicht hebt op de draagkracht van het ecosysteem. De regels van de samenleving moeten daarop afgestemd zijn, zodat de draagkracht niet overschreden wordt. Het betekent dat je zowel als individu als samenleving in staat bent om ordening in je handelen en in de economie aan te brengen die gebaseerd is op die draagkracht. Het gaat over het op intelligente wijze vertalen van de ecologische randvoorwaarden en de regels waaraan je je als samenleving houdt. Daarmee wordt die draagkracht niet overschreden. We zitten nu echter in een forse achterstandssituatie, want vervuiling is bijna gratis. Hoe evident ook, maar geld en wetgeving zijn nu eenmaal de middelen om de samenleving te reguleren. In de media is aandacht voor het beprijzen van de CO₂ van de industrie. Vervuiling zal altijd bestaan, maar zolang dat gratis kan, is er ook geen prikkel om dit te verhelpen. Beprijs dus vervuiling en beloon de industrie die een lage ecologisch draagkracht heeft. Op die manier krijg je de kanteling.

"Vervuiling zal altijd bestaan, maar zolang dat gratis is, is er ook geen prikkel om dat te verhelpen".

Ik denk dat het heel wezenlijk is om dat structureel te doen. Natuurlijk is er een groeiende impuls van de groene consument en Natuur & Milieu bevordert dat actief, maar dat kan nooit het enige zijn. Je zult Ecologische Intelligentie naar systeemniveau moeten brengen. Anders blijft de beweging te klein om die draagkracht als totaal te respecteren. Ecologische Intelligentie op persoonlijk niveau is gedrag. Onze organisatie wil dit op samenlevingsniveau realiseren. De afwegingen en regels moeten maatschappelijk geborgd worden. Dat betekent beprijzen en regelgeving. En als bijvoorbeeld bepaalde bestrijdingsmiddelen evident schadelijk zijn, dan kun je dat nooit met beprijzen compenseren. Datzelfde geldt voor plastic wegwerpartikelen, zolang die nagenoeg gratis zijn en ondanks beprijzen dat zullen blijven, krijg je ze er nooit uit. Ze verbieden met regelgeving is dan wenselijk.”