Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier - Page 60

Colofon

Pioniers Magazine is een digitaal magazine voor hoogopgeleide, pioniers die idealen hebben voor een betere wereld en hier actief vorm aan geven. Wij faciliteren positieve, evolutionaire verandering in en tussen deze pioniers waardoor hun potentieel een katalysator wordt voor maatschappelijke vooruitgang.

Pioniers Magazine is een uitgave © 2015-2018 van Decide2develop.

Redactieadres: Waterkers 36, 7443 LM, Nijverdal

Mail: redactie@pioniersmagazine.nl

Website: www.pioniersmagazine.nl

Redactie:

Hoofdredacteur: Carla de Ruiter

Vormgeving en creatief ontwerp: Carla de Ruiter

Editing: Marjolijn Tijsmans

Vertaling: Marjolijn Tijsmans

Desirée Paalvast, redacteur algemeen

Daan Fousert, redacteur nieuw leiderschap

Auteurs in deze uitgave:

Daan Fousert

Sandra Bolte

Rob van Drunen

Carla de Ruiter

Marjolijn Tijsmans

Met speciale dank aan:

Servant-Leadership Solutions

Piet Hurkmans, the Needs

Sandra Bolte, Tzolkind

Rob van Drunen

Paul Posthumus, het Vogelrijk

Adriaan Wagenaar

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/ of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Fotografie:

Stefan Ammerlaan (cover)

Marcel van Engelenburg

Selwin Kaaijk

Daisy de Pater

Suzanne Beunk

Femke van den Heuvel

Overige fotocredits: bigstockphotos:

Yuttana 590623

Dmitry Molchanov

Blas

CHoreograPH

Velusariot

Ilivdesign

Baramee

Sasinp

Svk16

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL